”Fel att tvinga elever till vissa utbildningar”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Yrkesutbildningarna blir inte mer populära för att staten bestämmer hur många platser det ska finnas. Svenskt Näringslivs syn riskera att stjälpa istället för hjälpa. Det skriver Per-Arne Andersson, SKR, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nyligen gick remisstiden ut för SOU 2020:33, en utredning som syftar till att se över dimensionering och styrning av gymnasieskola och komvux. På flera punkter överensstämmer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Svenskt Näringslivs remissvar. Till exempel att fler behöver läsa en yrkesutbildning och att söktrycket i många fall är för lågt. Det låga söktrycket är också ett centralt skäl till att inte alla kommuner erbjuder alla yrkesutbildningar. Enligt skollagen ska kommunernas erbjudande av utbildningar och antalet platser på dessa så långt som möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons