Annons

”Fel att subventionera vindkraft till havs”

Foto: Bernd Wüstneck/TT

Regeringens förslag om att subventionera havsbaserad vindkraft riskerar att slå undan benen för investeringar i annan förnybar och fossilfri elproduktion. Det skriver Joachim Nordin, Skellefteå Kraft, och Joonas Rauramo, Fortum.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pressbilder

Regeringen är på väg att lägga fram ett förslag om subventioner till havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft kommer att vara en viktig del av det framtida elsystemet men den måste byggas på marknadsmässiga grunder i rättvis konkurrens med andra kraftslag. En särskild subvention till just havsvinden skulle riskera att slå undan benen för både befintlig och tillkommande elproduktion på land. Regeringen måste tänka om.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag presenterat utredningen ”Två modeller för slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft” där förslag och konsekvenser redovisas. Subventionsmodellen som heter ”utflyttad anslutningspunkt” innebär att Svenska Kraftnät ska finansiera hela investeringen från stamnätet via sjökabeln ut till en yttre anslutningspunkt till havs. Det är en mycket omfattande subvention som bryter mot principer om teknikneutralitet och likabehandling. Dessutom är det tveksamt om havsbaserad vind – som är ett moget kraftslag – verkligen behöver subventioner. 2018 stod havsvinden för 0,3 procent av den globala elproduktionen, men den växer mycket snabbt med över 30 procent varje år sedan 2010.

Annons
Annons
Annons