Annons

”Fel att strypa alternativ inom förlossning”

Foto: Ingvar Karmhed

Sveriges enda alternativa förlossningsavdelning går i graven. Innan jul meddelade Ella Bohlin (KD), landstingsråd i Stockholm, att Södra BB:s koncept ska flytta från Södersjukhuset till Södertälje sjukhus. När Södra BB:s barnmorskegrupp träffade ledningen för Södertälje BB visade det sig att beslutet helt saknar substans. Allmänheten och de som vill föda på Södra BB bör få veta hur det egentligen ligger till, skriver flera debattörer gemensamt.

Publicerad

Södra BB har haft ett koncept med mödravård, förlossning och eftervård. Enligt Södertälje sjukhus finns varken möjlighet eller ekonomiska resurser att ta emot hela detta konceptet. Mödravården på förlossningsavdelningen kommer att läggas ner och kontinuerligt stöd av samma barnmorska under förlossningen kan inte garanteras. Detta är två av de mest centrala delarna och utan dem är det inte möjligt att arbeta enligt ett alternativt koncept. Planering saknas för en flytt och redan nu har inskrivningarna på Södra BB:s mödravård stoppats. Från februari månad kan det inte längre garanteras att det går att föda på Södra BB.

Under hösten har en hätsk debatt pågått där vården på Södra BB kallats lyxvård och kvinnor som föder där för ”lattemammor”. Det är både kränkande för föräldrarna och osant. För skattebetalarna är vården på Södra BB billigare på grund av de korta vårdtiderna, men beroende på en alltför låg ersättning för normala förlossningar i Stockholm behövs det en viss mängd komplikationer för att få ekonomisk bärighet i verksamheterna. Det får till följd att exempelvis enheter som Södra BB, och andra med stor andel normala förlossningar får svårare att få ekonomin att gå ihop. Det ger också märkliga signaler till förlossningsklinikerna; ju fler komplikationer desto högre ersättning.

Annons
Annons
Annons
Annons