”Fel att spola bort gödsel värt miljoner”

Ett sorterat toalettavfall kan bli till kvalitetssäkrat gödsel med färre oönskade ämnen så som tungmetaller. Och varför fortsätta spola bort miljoner kronor. Varför skulle vi inte källsortera vårt toalettavfall? skriver flera debattörer gemensamt.

Publicerad
Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Annons

I mer än hundra år har vi spolat bort vårt toalettavfall med vatten. Nu är det hög tid att ställa om mot en hållbar toalettlösning, ett källsorterande avloppssystem som gör det möjligt att bättre ta vara på näringsämnen, utvinna energi, bidra till renare sjöar och hav och att spara på rent vatten. Omställningen kommer att ta tid och kosta pengar, men svårigheterna ligger inte främst på det tekniska planet. De största utmaningarna handlar om att vi måste bryta oss ur den befintliga infrastrukturen och göra det ekonomiskt intressant för hela kedjan av aktörer att ta del i den utvecklingen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons