Annons

Fel att släppa nolltolerans mot klotter

Lagliga väggar för graffiti i vårt gemensamma offentliga rum är en dålig idé. De fungerar som en rekryteringsplats för nya klottrare, skriver KD-politikerna Caroline Szyber och Erik Slottner som vill behålla nolltoleransen mot klotter.

Under strecket
Publicerad

Graffiti vid E4 Haga norra i Stockholm som meddelar att detta är 'Highway to hell'.

Foto: LARS PEHRSONBild 1 av 3

Graffiti på vägg i tunnel i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TTBild 2 av 3

Graffitimålning på en mur i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TTBild 3 av 3

Graffiti vid E4 Haga norra i Stockholm som meddelar att detta är 'Highway to hell'.

Foto: LARS PEHRSONBild 1 av 3

Graffiti på vägg i tunnel i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TTBild 2 av 3

Graffitimålning på en mur i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TTBild 3 av 3
1/3

Graffiti vid E4 Haga norra i Stockholm som meddelar att detta är 'Highway to hell'.

Foto: LARS PEHRSON
2/3

Graffiti på vägg i tunnel i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TT
3/3

Graffitimålning på en mur i Stockholm.

Foto: HASSE HOLMBERG/TT

BRÄNNPUNKT| GRAFFITI

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.
Caroline Szyber och Erik Slottner

Det höjs alltfler röster i politiken för en mer liberal syn på klotter. Nu senast gick Centerpartiet i Stockholm ut och tog ställning för så kallad gatukonst. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa nolltoleransen mot klotter och Socialdemokraterna anser att den bör omprövas.

Vi kristdemokrater anser att detta är en högst olyckligt utveckling.

Klotter förfular vår gemensamma stadsmiljö, sprayfärgen förstör hållbarheten i betongen i våra byggnader och saneringen kostar stora summor pengar som skulle kunna användas till äldreomsorg, kollektivtrafik, skola och sjukvård.

Socialstyrelsen har nyligen publicerat en studie som visar ett tydligt samband mellan klotter och annan social problematik. Elever som börjar klottra i årskurs 8 använde oftare droger, begick i högre utsträckning andra kriminella handlingar och de hade sämre skolanpassning i årskurs 9 än de som inte börjat klottra.

Annons
Annons

Det är förvisso inte klarlagt att klotter orsakar andra antisociala beteenden, men det kan vara en markör för en antisocial utveckling.

Nolltolerans mot klotter kan hjälpa oss att fånga upp unga på väg in i såväl drogberoende som livsstilskriminalitet.

**Vi dömer inte ut **graffittins som konstform. Det finns många duktiga graffittikonstnärer. Det finns inte heller något förbud mot att ägna sig åt graffitti.

Men lagliga väggar i vårt gemensamma offentliga rum är en dålig idé. Erfarenheterna av lagliga väggar har i många fall varit att även omgivningen till det lagliga alternativet blivit nerklottrad. De lagliga väggarna fungerar också som en rekryteringsplats för nya klottrare.

Och låt oss se på detta med klara ögon. Naturligtvis finns i vissa fall ett genuint konstnärligt intresse som motiv till graffittimålande. Men forskning har visat att adrenalinkicken är en stark drivkraft, i princip densamma som för dem som ger sig ut på gator och torg för att slåss. Spänning och uppmärksamhet får man genom att måla på förbjudna, svåråtkomliga och farliga platser. Det är det som ger status i dessa kretsar.

Inom sociologin talar man ibland om den så kallade ”broken window theory”. Små tecken på förfall kan ha negativ inverkan på ett helt bostadsområde. Otryggheten ökar, liksom sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Detta skapar en negativ spiral där hela området förslummas. Därför är det viktigt att snabbt sanera och återställa efter klotter och annan skadegörelse.

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.

CAROLINE SZYBER (KD)

rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot

ERIK SLOTTNER (KD)

vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad

Mer debatt om klotter och graffiti:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons