X
Annons
X

Fel att skapa "vi" och "dom" inom musiklivet

Det är ett misstag att ställa notation mot improvisation - liksom att ställa olika grupper och musikformer mot varandra. Vi bör göra vad vi kan för att entusiasmera nya generationer för musik över huvud taget, skriver musikvetaren Mattias Lundberg.

Tristan och Isolde, faksimil
Tristan och Isolde, faksimil Foto: Wikimedia commons

I debatten om det offentliga och fria musiklivet tillgrips inte sällan musikhistoriska utsagor i replikväxlingen. Gunno Klingfors inlaga (SvD 11 juni) är intresseväckande inte bara på grund av de musikvetenskapligt ej hävdvunna påståenden som framförs, utan också för att den försöker ställa skriftlig tradering och gehörstradering mot varandra. Klingfors menar dels att improvisation och kreativitet främst skulle höra till den senare domänen, dels att vår tids populärmusik skulle vara den egentliga arvtagaren till den äldre västerländska musikens tradition med rötter i antiken. Med all respekt för Klingfors kunnande skulle jag ändå starkt avråda från historiska framställningar med alltför grova och anekdotiska penseldrag. Då det får anses lika ofruktsamt att bemöta framförda detaljpåståenden, går jag rakt på sak och talar om dagens musikliv (en inte obetydlig ansträngning för en musikhistoriker).

Tristan och Isolde, faksimil

Foto: Wikimedia commons Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X