”Fel att offra betesmark i Sverige av klimatskäl”

Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot, skriver ett flertal forskare.

Under strecket
Publicerad
Stefan Gustavsson
Foto: Stefan Gustavsson
Annons

Våra svenska ängar och naturbetesmarker tillhör de artrikaste miljöerna i världen. De har varit en viktig del av vårt jordbruk i tusentals år. Ängarna och betesmarkerna har dock minskat i yta med mer än 90 procent sedan början av 1900-talet på grund av rationalisering av de mest produktiva jordbruken och nedläggning av de olönsamma. Betesmarkerna fortsätter att minska, men i dag kommer hotet från ett mer oväntat håll, nämligen från oss konsumenter. I ambitionen att vara klimatsmarta och minska utsläppen av växthusgaser, avstår allt fler från kött och mjölkprodukter och väljer i stället vegetariska alternativ. Detta är i grunden positivt och rimmar väl med hälsoaspekten att äta en balanserad kost med mindre kött.

Annons
Annons
Annons