Annons

”Fel att lägga ned idéburen psykiatrisk klinik”

Våra politiker lämnar över sjukvårdens problem till marknaden att lösa. Men priset för många anställda inom sjukvården är att de hamnar i konflikt med sina egna värderingar och själva blir patienter. Här följer en berättelse om hur Stockholms läns landsting har agerat när det gäller Ersta psykiatriska klinik, skriver Alexander Wilczek, Marie Åsberg och Alessandra Hedlund.

Under strecket
Publicerad

De senaste fem åren har Ersta psykiatriska klinik sett en dramatisk och oroande ökning av patienter med allvarliga utmattningstillstånd och annan stressutlöst sjukdom, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

De senaste fem åren har Ersta psykiatriska klinik sett en dramatisk och oroande ökning av patienter med allvarliga utmattningstillstånd och annan stressutlöst sjukdom, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
De senaste fem åren har Ersta psykiatriska klinik sett en dramatisk och oroande ökning av patienter med allvarliga utmattningstillstånd och annan stressutlöst sjukdom, skriver artikelförfattarna.
De senaste fem åren har Ersta psykiatriska klinik sett en dramatisk och oroande ökning av patienter med allvarliga utmattningstillstånd och annan stressutlöst sjukdom, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | ERSTA PSYKIATRISKA KLINIK

Sedan 50 år har Ersta psykiatriska klinik utvecklat en speciell kompetens för att vårda sjukvårdare, med stor förståelse för denna grupps speciella behov. Högt integritetsskydd, dold journal och en personal som självklart tar emot en yrkeskollega utifrån dennes behov som patient. Verksamheten som är idéburen och non-profit tar idag hand om cirka 2000 patienter.

På Hälso-och sjukvårdsförvaltningens uppdrag bedriver kliniken sedan 2013 ett omfattande Stress och utmattningsprojekt. Ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga stressutlöst sjukdom hos sjukvårdare som själva blir sjuka, utveckla och utprova behandlingsmetoder för dessa tillstånd samt tillskapa både preventiva och återfallspreventiva metoder. (Se Erstamodellen på Ersta sjukhus hemsida.)

Annons
Annons

De senaste fem åren har kliniken sett en dramatisk och oroande ökning av patienter med allvarliga utmattningstillstånd och annan stressutlöst sjukdom. Idag är Utmattningssyndrom den vanligaste diagnosen hos patienterna på kliniken, antalet patienter har fördubblats.

Sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och andra som arbetar i sjukvården är ofta lojala med sin uppdragsgivare och identifierar sig ofta starkt med sitt uppdrag. Erstas patienter berättar att denna lojalitet försätter dem i en etisk konflikt där det blir allt svårare att arbeta i samklang med egna värderingar. Forskningsresultat talar för att denna etiska konflikt leder till samvetsstress som är en viktig faktor för sjuklig utmattning hos sjukvårdsarbetare. Denna ökning kommer efter de senaste decenniernas allt starkare ekonomiska styrning av Stockholms sjukvård från politiskt håll. Därav följer en verksamhetsledning som tvingas fokusera mer på budget än på verksamhet.

Informerade om projektets resultat och den bäring dessa har på sjukvårdarnas arbetsmiljö beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting (SLL) i en första omgång att inte alls förnya Erstas avtal med motiveringen att avtalet inte var upphandlat. Den opinion som då mobiliserades ledde till att Alliansen ändrade sig och ett nytt avtal skulle upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna upphandling visade sig gälla allmän psykiatri för alla och inte speciellt för sjukvårdspersonal. Detta ledde till en ny starkare opinion med namnlistor, artiklar och övrig uppmärksamhet i sociala medier och massmedia. I SvD har Fredrik Mellgren beskrivit detta i flera artiklar.

Annons
Annons

Alliansen lovade då att SLL skulle backa och att upphandlingen skulle gälla en psykiatrisk verksamhet för just sjukvårdspersonal. Den glädje som detta väckte grumlades dock när det nya upphandlingsunderlaget kom. Den enda skillnaden var att man förutom den stora allmänpsykiatriska verksamheten lagt till: ”det ska finnas särskild kompetens för och beredskap att ta emot patienter som arbetar i kontaktyrken”. Alliansens löfte visade sig vara ett bedrägeri.

Upphandlingen, som alltså gällde en helt annan verksamhet, beslutades och sjösattes i våras. I sammanhanget är det av intresse att SLL har personalansvar för sin sjukvårdspersonal, det vill säga för nästan alla patienter på Ersta kliniken.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig denna upphandling, dels för att den unika kompetens som samlats på Ersta psykiatri värderats så lågt i upphandlingen, dels för att den skulle förflyktigas och därmed riskera att gå förlorad. (Se Förslag till beslut, Ärende 33 HSN 2017-2053). Detta i en tid då sjukvården i Stockholm erbjuder en arbetsmiljö med enorma personalproblem och sjuktal avseende stressutlöst sjukdom som skjuter i höjden. Oppositionen skriver också att man i andra landsting hittat lagliga vägar att knyta idéburen verksamhet med direktavtal men att Alliansen i SLL hävdat att detta är omöjligt. Kan man förstå detta som en rädsla för konkurrensverket? En rädsla som leder till att man lägger ner en verksamhet som medarbetare, chefer och personalavdelningar inom sjukvården, och framför allt patienterna, är mycket nöjda med. En nedläggning som ingen vill ha.

Annons
Annons

Har projektets information inte nått fram? Eller kan det förstås som att det kan vara obehagligt för personalansvariga politiker att det finns en forskande verksamhet som gång på gång rapporterar om att deras personal mår allt sämre, blir sjuka och förlorar sin professionella funktion i ett utmattningssyndrom?

Upphandlingen har nu genomförts enligt LOU. Vinnaren heter Capio och en 50-årig idéburen verksamhet går i graven. I stället anlitar SLL nu ett kapitalstarkt internationellt aktiebolag som har ekonomiska förutsättningar att erbjuda det lägsta priset och därmed lägga ytterligare en del av Stockholms sjukvård under sig. Anbudet är professionellt välformulerat och med det låga priset förstås välsmakande för en allians som gillar och gynnar marknaden, och som dessutom har stora ekonomiska problem. I Capios anbud nämns varken ordet stress eller utmattning.

Stockholms sjukvårdspersonal förlorar sin psykiatriska klinik, med sedan årtionden uppbyggd och utvecklad spetskompetens gällande psykiatrisk vård av sjukvårdspersonal i allmänhet och stress och utmattning i synnerhet, till en verksamhet där sjukvårdspersonal är en liten målgrupp bland många andra. Capio kommer säkert att göra så gott de kan, men vi vet att det tar många år innan man bygger upp en specialistkompetens och då kommer tiden för deras avtal att ha gått ut. Regeringens egen formulering: ”Träning ger färdighet” i utredningen om högspecialiserad vård, blir en talande kommentar.

Inte bara Stockholm utan hela landet riskerar att till årsskiftet förlora den kunskap, erfarenhet, vård, forskning, och den spetskompetens som byggts upp på Ersta sjukhus. Här gäller det att rädda vad som räddas kan.

Genom att finna avtalslösningar för en särskild verksamhet där sjukvårdare i riskzon för eller redan utvecklad stressutlöst sjukdom kan söka och få hjälp. En verksamhet där redan aktuella patienter kan följas upp. Där det också finns resurser för att utveckla och utprova nya metoder med målet att förebygga att sjukvårdpersonal alls insjuknar på grund av bristande arbetsmiljö och att de som sjuknar hjälps till stabil hälsa.

Sjukvårdens problem överlämnar våra politiker till marknaden att lösa. Sjukvårdarna hamnar i konflikt med sina egna värderingar och blir själva patienter. Denna berättelse ur verkligheten stämmer till reflektion över konsekvenser av marknadens styrning av och inverkan på vår sjukvård.

Alexander Wilczek
överläkare och stressforskare, Ersta psykiatriska klinik
Marie Åsberg
senior professor i psykiatri, Karolinska Institutet
Alessandra Hedlund
överläkare i psykiatri, Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons