Annons

”Fel att lägga ansvaret för kontanter på banker”

Hans Lindberg.
Hans Lindberg. Foto: Lars Pehrson

Några få banker ska ta ansvar för kontanttillgången i samhället, föreslår Riksbankskommitténs delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter”. Det saknas motiv till en sådan långtgående reglering och det finns starka invändningar emot lagförslagets utformning, skriver Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen.

Under strecket
Publicerad

Svenska banker har utvecklat trygga och säkra elektroniska sätt att betala samtidigt som de har värnat om tillgången till kontanter. Antalet uttagsplatser är i princip oförändrat de senaste tio åren trots att antalet uttag i automater har minskat med nära 70 procent. Uttagsautomaterna har på senare år även omfördelats från att ligga i anslutning till bankkontor till att finnas i köpcentrum och knutpunkter för kollektivtrafik, som tågstationer och bussterminaler. Bara i år öppnas drygt 40 nya kontantcenter där konsumenter kan ta ut och sätta in sedlar – och i vissa finns även tillgång till utländsk valuta. Totalt finns det nu över 100 kontantcenter och cirka 3 000 uttagsautomater runtom i Sverige. Bankerna kommer att fortsätta upprätthålla en god tillgänglighet till kontanter genom ytterligare kontantcenter med insättnings- och uttagsautomater, även om efterfrågan minskar.

Det har aldrig varit så enkelt att betala som nu. Kontaktlösa kort och Swish är de senaste betalningssätten i den ström av innovationer som inleddes med internetbanker och betalkort på 90-talet. Enligt rapporten ”Sverige betalar 2017” har svenska folket i dag ett högre förtroende för kortbetalningar än för kontanter, vilket innebär att svenska konsumenter och företag i allt större utsträckning föredrar att betala elektroniskt. Det har lett till att efterfrågan på kontanter har minskat kraftigt hos både konsumenter och företag. Mängden kontanter i Sverige är i dag endast omkring 1 procent av BNP, vilket kan jämföras med euroländernas tio gånger så stora kontantandel.

Annons
Annons
Annons