”Fel att införa arbetskläder i gruppbostäderna”

En gruppbostad är inget vårdboende och autism och utvecklingsstörning är inga sjukdomar, skriver artikelförfattarna.
En gruppbostad är inget vårdboende och autism och utvecklingsstörning är inga sjukdomar, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi anser att de nya föreskrifterna om arbetskläder är ett stort steg tillbaka mot en tid då personer med autism och utvecklingsstörning bodde på institutioner. Det är inte rimligt att införa arbetskläder i gruppbostäder av hygienskäl, skriver företrädare för flera organisationer.

Under strecket
Publicerad
Annons

DEBATT | FUNKTIONSHINDER

Personal i gruppbostäder ska ha arbetskläder på sig vid risk för smitta enligt nya hygienföreskrifter från Socialstyrelsen. Vi anser att arbetskläder inte ska få förekomma i gruppbostäder. I en gruppbostad har den enskilde sitt hem och i sitt hem ska man aldrig behöva bemötas och få stöd av uniformerad personal.

Allteftersom arbetskläder nu införs i grupp­bostäderna får vi ta emot starka reaktioner från personer med autism och utvecklingsstörning och deras anhöriga. Även personal har uttryckt motstånd mot arbetskläderna. Det uppfattas som en tillbakagång till de institutioner där personer med funktionsnedsättning tidigare placerades.

Många personer med autism och utvecklingsstörning bor hela sitt vuxna liv i gruppbostad. Att i sitt eget hem behöva bli bemött av personal i arbets­kläder är stötande och strider mot lagens intentioner. Gruppbostad är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målet i LSS är att de som får insatserna ska få möjlighet att leva som andra. Avsikten med gruppbostäder var att personer med svåra funktionsnedsättningar skulle kunna skapa sig ett eget hem. Gruppbostäderna skulle utformas så att de inte får en institutionell prägel. Gruppbostäder för barn, där arbets­kläder nu också ska införas, ska fungera så hemlikt som möjligt.

Annons
Annons

Flera utspel i medierna tyder på att det är fackförbunden som initierat föreskrifterna om arbetskläder. Om orsakerna är ekonomiska, beträffande slitage av kläder, så hör frågan hemma i en facklig förhandling.

Det är inte rimligt att införa arbetskläder i gruppbostäder av hygienskäl. I en gruppbostad bor 4-6 personer och alla har egna lägenheter. I de flesta fall klarar de boende själva sin mest intima personliga hygien och i de fall personal ändå behöver hjälpa till används förkläden och handskar. Dessa hygien­åtgärder räcker. Att kläder byts varje dag är rimligt, men det har tidigare gått att lösa genom att personalen fått ekonomiskt bidrag för slitage av sina egna kläder. Det har varit en väl fungerande lösning under årtionden.

Föreskrifterna kan tolkas så att arbetskläder endast ska användas när det förekommer en smittsam sjukdom. Många kommuner har tolkat reglerna på detta sätt och det är positivt. De fackförbund som tycks ha initierat föreskrifterna verkar dock anse att personal i gruppbostäder alltid ska använda arbetskläder, vilket är orimligt. Gruppbostäder är vanliga lägenheter bebodda av personer med funktionsnedsättning som har rätt till ett liv som alla andra. En gruppbostad är inget vårdboende och autism och utvecklingsstörning är inga sjukdomar.

De som bor i gruppbostäder behöver ofta ha personal med sig på fritidsaktiviteter, när de handlar, åker buss eller gör andra ärenden. När personalen då har arbetskläder försätts den boende i en väldigt utsatt situation då det väcker uppmärksamhet, ­pekar ut personen som vårdtagare och skapar en stark ”vi och dem”- känsla.

Vi anser att föreskrifterna om arbetskläder utgör ett stort steg tillbaka mot den tid då personer med autism och utvecklingsstörning bodde på institutioner. När personalen går med arbetskläder blir bostäderna allt annat än hemlika. Bostäderna får en institutionell prägel, något man inte ska behöva uppleva i sitt eget hem. Det skapar varken trivsel ­eller möjlighet att leva som andra.

Vi uppmanar Socialstyrelsen att snarast förtydliga föreskrifterna så att:

• Gruppbostäder enligt LSS undantas eller

• Föreskrifterna endast gäller om det faktiskt förekommer en smittsam sjukdom i gruppbostaden.

Hanna Jarvad

förbundsjurist, Autism- och Aspergerförbundet

Anne Lönnermark

ordförande, Autism- och Aspergerförbundet

Elisabeth Langran

ombudsman, FUB Stockholms län

Harald Strand

ordförande, FUB Stockholms län

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons