X
Annons
X

”Fel att göra tiotusentals lärare obehöriga”

Att de fyra borgerliga partierna går emot forskning och profession genom att helt vilja avskaffa förskoleklassen är beklagligt. Genom att säga nej till regeringens förslag underkänner man tiotusentals förskollärares kompetens, skriver Lena Hallengren (S) och Elisabet Knutsson (MP) i en replik.

undefined
Foto: Jessica Gow/TT

Förskoleklassen bygger på förskolans pedagogik där lek och skapande är centrala delar i kunskapsutvecklingen. Undervisningen är anpassad till sexåringar och inriktas mot att förbereda barnen inför grundskolan och sker i nära samarbete med förskola, skola och fritidshem. Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer anpassade till barnens ålder och utveckling får bättre möjligheter att lära än andra barn. Därför är det viktigt att alla barn får möjlighet till en bra skolstart.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Lena Hallengren (S) och Elisabet Knutsson (MP)

Foto: Riksdagen Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X