Annons

”Fel – Skolverket missar inte möjligheten”

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket.
Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket. Foto: Pressbild
Under strecket
Publicerad

Åke Grönlund, Sverker Janson och Gunnar Karlsson hävdar i SvD (28/4 2019) att Skolverket missar möjligheten med att de digitala nationella proven kan öka likvärdigheten i betygsättningen. Det är ett påstående som inte stämmer. Att skapa en mer rättssäker och likvärdig bedömning av elevernas kunskaper är i själva verket ett av huvudsyftena med de digitala nationella proven. Automatisk rättning, avidentifierade elevsvar, fördelning av elevlösningar för extern bedömning och ett mer enhetligt genomförande av proven. Det är förändringar som vi bedömer kommer att bidra till en mer likvärdig betygssättning.

Det vi ser som den riktigt stora utmaningen för att skapa likvärdighet är att skolorna i dag har olika beredskap inför att de digitala nationella proven införs 2022. Det handlar både om teknik och kompetens. På en del skolor finns tillräckligt många datorer och tillräcklig internetuppkoppling redan i dag, medan andra skolor ligger efter. Det handlar också om att rektorer och lärare behöver ha tillräcklig digital kompetens för att genomföra proven. Eleverna behöver också vara bekanta med tekniken för att kunna fokusera på att visa sina kunskaper vid provet och inte hindras av att man inte förstår hur man ska använda datorn eller surfplattan.

Annons
Annons
Annons