Annons
X
Annons
X

Fatwor utfärdas i Stockholm

Stockholms moské har i en veckas tid varit mötesplats för Europeiska islamiska fatwarådet, eller European Islamic Council for Fatwa and Research som denna samling islamistiska teologer kallar sig.

i Brödraskapet är islamismens rotsystem
Moskén i Stockholm står enligt flera initierade bedömare Muslimska brödraskapet nära. Brödraskapet grundades i Egypten 1928 av egyptiern Hassan al-Banna som en reaktion på att kalifatet i Istanbul avskaffats när det osmanska imperiet föll samman efter första världskriget. Brödraskapet kan beskrivas som det rotsystem som alla dagens islamistiska rörelser har sprungit ur. Vad som är sann islam i det 21:a århundradet råder det dock starkt delade meningar om. Muslimska brödraskapet stöder palestinska Hamas, men fördömer terrorhandlingarna den 11 september 2001. Brödraskapet säger sig ha tio miljoner anhängare i Egypten, men siffran anses starkt överdriven. I Egypten har dess anhängare dömts till långa fängelsestraff. De är starka i flera muslimska länder, bland annat Kuwait, Jordanien och Förenade arabemiraten.

Fatwaråd möts med jämna mellanrum på europeisk mark för att utfärda vägledning till muslimer i Europa om hur de ska förhålla sig i aktuella samhällsfrågor.
För första gången har rådet mötts i Stockholm i förra veckan. Bland de 25 deltagarna, som konfererat på arabiska, märks flera tongivande islamistiska teologer: sheikh Yusuf Qardawi, känd för miljoner tv-tittare via sina program på al-Jazira, och Rashid Ghannouchi, ledare för den förbjudna islamiströrelsen al-Nahda i Tunisien, sedan länge verksam i exil i London.

Någon publicitet om Fatwarådets nästan veckolånga möte gick inte ut från Stockholms moské eller Islamiska förbundet i Stockholm. Det förklarar ordföranden i moskén Ahmed Ghanem med ”tidsbrist”.
När SvD i går besökte moskén hade Qardawi och Ghannouchi redan rest. Men kvar bland teologerna fanns Hussein Halawa, imam i moskén i Dublin, en irländare med egyptisk bakgrund.
Imam Halawa tycker inte att hans engelska räcker för att beskriva verksamheten. Via tolkning från arabiska till svenska förklarar han:

Annons
X

– Vårt syfte med rådet är att hjälpa muslimer i Europa att integrera sig på ett positivt sätt, samtidigt som de ska behålla sin identitet utan att det stör de europeiska samhällssystemen.

Teologerna utfärdar sina fatwor, eller religiösa utlåtanden, som svar på frågor från enskilda om vad som är det islamiskt rätta levnadssättet. Fatwor kan utfärdas om allt från självmordsbombningar till möjligheten för en muslim att ta ett bostadslån (eftersom islam förbjuder ränta är svaret ingalunda enkelt).
Fatwarådet gör gällande att det är högsta instans för islamisk vägledning i Europa - något som mer liberalt eller sufiskt sinnade muslimer inte vill hålla med om.
Hussein Halawa förklarar agendan på Stockholmsmötet:

– Vi har diskuterat terrorism, jihad, tider för bönen och dödshjälp.
I frågan om passiv dödshjälp för hjärndöda - islamiska teologer erkänner endast hjärtdöd - är inte rådet klar med sin fatwa ännu. Den har bordlagts till nästa möte.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hur Fatwarådet definierar den terrorism, som fördöms, ger inte imam Halawa några glasklara svar på.
  Fatwarådets mest tongivande personlighet, sheikh Yusuf al-Qardawi, som närmast har fått idolstatus via sina satellitsända tv-program, är känd för att religiöst legitimera palestinska självmordsbombningar mot israeliska civila. Qardawi har beskrivit dessa som självförsvarshandlingar. Hans resonemang går ut på att Israel är ett militariserat samhälle där både män och kvinnor gör militärtjänst. Skulle också barn eller gamla stryka med i dessa ”martyrhandlingar” är det enligt Qardawis mening frågan om oavsiktliga offer. Därmed går han emot den gängse islamiska uppfattningen enligt vilken självmord i alla dess former och attentat mot civila är förbjudna.

  Har Fatwarådet någon samlad uppfattning om palestinska självmordsbombningar?
  Enligt Dublinimamen Hussein Halawa är frågan inte relevant för rådet, eftersom det bara ska behandla europeiska frågor.
  Sheikh Qardawi brukar beskrivas som en av Muslimska brödraskapets viktigaste teologer och Brödraskapet står i sin tur palestinska Hamas nära. Imam Hussein Halawa förnekar dock att han själv eller Qardawi skulle höra till organisationen.

  – Qardawis tillhörighet kan inte begränsas till en grupp, hävdar Dublinimamen mångtydigt.

  Andra bedömare, som inte själva vill framträda med namn, beskriver både Fatwarådet och ledningen för Stockholms moské som starkt influerade av Muslimska brödraskapet. Kritikerna är dessutom skeptiska till rådets svaga förankring i de europeiska samhällen de vill verka i.
  Men även de anonyma kritiker, som SvD har talat med, framhåller att Fatwarådet i regel försöker hitta pragmatiska lösningar för muslimer i dagens Europa. Något heligt krig i Europa är det inte tal om. Men starkt laddade spörsmål för teologerna är de europeiska staternas familjerätt, med dess syn på skilsmässor, vårdnadskonflikter, homosexualitet och sex före äktenskapet.

  Hur ska en svensk muslim som vill veta hur Fatwarådet ställer sig i samhällsfrågor kunna ta del av rådets vägledning?

  – Alla fatwor ska översättas till europeiska språk, bedyrar imam Hussein Halawa via tolk från arabiska.
  Det praktiska genomförandet i Sverige överlåter han till Islamiska förbundet i Stockholm,
  den organisation som driver moskén vid Medborgarplatsen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X