Fattigt liv lika farligt som inaktivitet

Låg socioekonomisk status är lika farligt som fysisk inaktivitet.
Låg socioekonomisk status är lika farligt som fysisk inaktivitet. Foto: Ruud, Vidar

Låg socioekonomisk status förkortar livet så pass mycket att det bör klassas som en avgörande riskfaktor. Det är nästan lika farligt som att inte röra på sig alls.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att det finns ett samband mellan låg utbildning, dålig inkomst, arbetslöshet och andra negativa så kallade socioekonomiska faktorer och förtida död är ingen nyhet.

Även i ett så förhållandevis jämlikt land som Sverige finns ett tydligt samband mellan exempelvis utbildning och förväntad livslängd samt risken att drabbas av både fetma och cancer.

Annons
Annons
Annons