Annons

Li Bennich-Björkman:Fattigdomsspiral kan brytas med fri sjukvård

Sjukdom och ohälsa är främsta orsaken till att fattigdomen består i många länder, trots ökad tillväxt. Samhällsvetenskaplig forskning visar att vägen till ett stabilt samhälle går via en offentligt finansierad sjukvård, vilket kräver en okorrupt statsapparat och jämlika medborgare.

Uppdaterad
Publicerad

Trots omvälvande medicinska genombrott, utbildningssystem som omfattar allt fler, ökad ekonomisk tillväxt och demokratiska genombrott, lever stora delar av världens befolkning i fattigdom. Världens fattiga uppgår i dag till 1,4 miljarder, ungefär en femtedel av jordens befolkning.

Tillväxten ökar i länder som Indien och Kina utan att det leder till en radikal minskning av fattigdomen; snarare har ojämlikheten skärpts. I stora delar av Afrika, men också i Latinamerika och Östeuropa härskar korrupta eliter och ledare som hellre berikar sig själva än utvecklar landet. Korruptionen föröder politiska reformer och påverkar ekonomisk utveckling, orsakar usla livsvillkor och innebär ibland total plundring av statens resurser. Den europeiska krisen visar att korruption är systematisk också här, och inte bara i de nya medlemmarna från tidigare öst, utan i gamla medlemsstater som Grekland och Italien.

Annons
Annons
Annons