Annons
X
Annons
X

Fattigdomen halverad sedan 1990

Miljoner liv har räddats, sjukdomar och hungersnöd har minskat och alltfler barn går i skolan. FN:s millenniemål är inom räckhåll trots att biståndet minskar enligt de senaste siffrorna.

Det är knappt 1000 dagar kvar innan FN:s millenniemål ska vara uppfyllda 2015. Nu går man in i slutspurten, med färsk statistik som visar hur långt världen har kommit. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon presenterade rapporten i Genève i måndags.

–Millenniemålen har varit den mest framgångsrika globala kampanjen mot fattigdom i historien. Målen har visat att tydliga globala utvecklingsmål verkligen kan göra en skillnad, sade han.

FN:s medlemsländer satte upp de åtta målen 2000 som strategi mot en bättre utvecklad, mindre fattig och orättvis samt friskare värld. Dagens rapport är ett sorts mini-bokslut med flera positiva nyheter:

Annons
X


Fattigdomen har halverats. Idag finns 700 miljoner färre extremt fattiga i världen jämfört med 1990, trots befolkningsökningen. I utvecklingsländerna har andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar minskat från 47 till 22 procent mellan 1990 och 2010.


Bättre tillgång till rent vatten. Ytterligare två miljarder människor har fått tillgång till dricksvatten de senaste 21 åren. Andelen människor i världen med rent vatten har ökat från 76 till 89 procent mellan 1990 och 2010.


Stora hälsoframgångar. Dödligheten i malaria minskade med mer än 25 procent mellan 2000 och 2010. Det betyder att över 1,1 miljoner människoliv har räddats. Dödsfallen i tuberkulos tros kunna halveras framtill 2015. Antalet nya hiv-infektioner minskar, och alltfler får tillgång till bromsmediciner.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se


  Bättre liv för sluminvånare. Mer än 200 miljoner människor i slumområden fick bättre tillgång till rent vatten, toaletter och bostäder mellan 1990 och 2010.


  Hungersnöden minskar. Andelen undernärda människor har minskat från 23 till 15 procent de senaste 20 åren. Målet att halvera andelen hungrande människor framtill 2015 är inom räckhåll.

  Men trots framstegen ligger man efter för att nå flera viktiga mål. Främst gäller det barnadödligheten som ska minskas med två tredjedelar, men man är bara uppe i 41 procent.

  Även kampen för minskad mödradödlighet går trögt. Målet är en minskning med tre fjärdedelar, men dödligheten har bara minskats med 47 procent de senaste 20 åren. Antalet barn som inte går i skolan har visserligen halverats mellan 2000 och 2011. Men alltför många får ingen grundläggande utbildning, särskilt flickor. Dessutom saknar fortfarande 2,5 miljarder människor latriner och vattentoaletter. FN påpekar också att de fattigaste och människor på landsbygden fått minst del av framstegen.

  Vissa millenniemål kommer därför att uppnås, medan andra blir kvar på önskelistan för en ny dagordning efter 2015. Enligt FN blir det dock svårare att uppnå utvecklingsmål när biståndet minskar. Under 2012 sjönk det bilaterala biståndet till världens fattigaste länder med 13 procent. Men rapporten visar också att lägre skuldbördor och ökad handel gynnat utvecklingsländerna.

  Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

  V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X