Annons

Fattiga och äldre fick förlita sig på kyrkan

Själagårdsgatan i Gamla stan i Stockholm.
Själagårdsgatan i Gamla stan i Stockholm. Foto: Holger Ellgard.

Själagårdar och själastugor är exempel på institutioner som gav stöd åt fattiga människor – men på olika sätt: själastugor gav fattiga resenärer tillfälligt husrum medan själagårdar gav vård under en längre tid.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: ”Vad var en själastuga? Var det samma sak som en själagård? Det skall ha funnits en själagård i Gamla stan i Stockholm.”

Dick Harrison: Det var inte samma sak, men fenomenen var besläktade. I båda fallen bottnade företeelserna i bristen på offentliga välfärdsinrättningar under medeltiden. Det minimala sociala skyddsnät som trots allt existerade var helt beroende av kyrklig filantropi, vilken tog sig olika uttryck i städer och på landsbygd.

Annons
Annons
Annons