Fattiga drabbas oftare av brott

Fattiga utsätts oftare för våld och inbrott än rika. De senaste 20 åren har antalet våldsbrott, hot och inbrott legat på samma nivå eller minskat för medel- och höginkomsttagare, medan låginkomsttagare har blivit mer utsatta, visar en rapport från Institutet för framtidsstudier.

Under strecket
Publicerad
Annons

Under 1980-talets högkonjunktur var arbetslösheten låg, 3 procent, och inkomstskillnaderna var inte så stora. Men sedan dess har skillnaden i levnadsstandard mellan olika grupper i samhället ökat. Ensamstående mammor, invandrare och unga ingår i den grupp som sedan början av 1990-talet har fått både sämre hälsa och ekonomi.
Anders Nilsson och Felipe Estrada, kriminologer och forskare vid Institutet för framtidsstudier, har analyserat Statistiska centralbyråns, SCB:s, intervjuer med ett representativt urval ur befolkningen från 1980-, 1990- och 2000-talen. Där ställdes bland annat frågor om just utsatthet för brott.

I gruppen fattiga ingår de 20 procent med lägst inkomster som dessutom har uppgett att de inte har egna tillgångar att ta till om något oförutsett händer. De rika är de 20 procent med högst inkomster som inte behöver låna för att ha kontanter.
– Vi såg att det var en ganska stabil nivå i utsatthet för brott i stort, men om man tittar på de fattiga har deras utsatthet ökat. Det har den inte gjort för de rika – den har i vissa fall minskat, säger Anders Nilsson.
Fattiga utsätts mer för gatuvåld och våld hemma. Medan våld och hot på arbetet minskar något för den rika gruppen, ökar det för de fattiga. Störst är skillnaden för det grövre våldet, det som leder till så allvarliga skador att personen måste åka till sjukhus eller tandläkare.
Tendensen är densamma för inbrott, stöld och skadegörelse i bostaden, garaget och källarförråden. Cykel-, moped- och bilstölder drabbar de fattiga mest.
– En grupp som är mycket utsatt för brott är barnfamiljerna. En trångbodd familj som har barncyklar och barnvagn får lämna dem i porten, och där är risken för stöld mycket större. Att skydda bostaden kostar pengar, säger Felipe Estrada.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons