Annons

Fast eller ett rörligt elpris - vad skall man välja?

Har man små ekonomiska marginaler är det ofta bäst att teckna ett fast elpris eftersom man då har större kontroll över sina utgifter. För de hushåll som har större marginaler och kan klara av större utgifter vissa månader kan ett rörligt elpris vara bättre, berättar Anders Kaijser på Kundkraft.

(uppdaterad)
Foto: Kanp

Men allt beror självklart på hur elpriset utvecklas på elbörsen över tid, fortsätter han. Stiger elpriserna under en lång period, så blir ett fast elpris mer fördelaktigt. Går priset istället ner är ett rörligt pris bäst.

Vad har varit mest fördelaktigt historiskt?

Om man kollar på statistik från januari 2004 till februari 2016 har det vid 32 % av månaderna varit billigare att teckna ett ettårsavtal med bundet elpris jämfört med ett ettårsavtal med rörligt elpris, berättar Anders. Så går man igenom historisk data från mer än 12 år, bör ett rörligt elpris vara mer fördelaktigt.

Men ingen vet inte vad som händer framöver på elmarknaden. Det finns många faktorer som påverkar såsom nederbörd, hur varm det är, tillgänglighet på kärnkraft, andel förnyelsebart osv, vilket gör det svårt att förutse hur elpriset kommer att utvecklas.

Låt Kundkraft ta fram det bästa avtalet för dig. Läs mer här!

Foto: Kanp Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X