Fascinerande mix av konst och natur

Under strecket
Publicerad
Annons

När konstnären Mark Dion, född 1961 i USA, närmar sig naturvetenskapen gör han det för att osäkra den och lyfta fram hur invanda och konstruerade föreställningar om natur och kultur under lång tid har skapats och presenterats på naturhistoriska museer. Främst gör han det genom att som konstnär ta sig friheten att ifrågasätta urvalsprinciperna och blanda museiföremål med egna konstverk.

Under sommaren visas hans fotografier, teckningar, skulpturer och installationer tillsammans med föremål framplockade ur Helsingborgs museers samlingar. Bland objekten som Mark Dion valt ut tillsammans med sin medarbetare Dana Sherwood finns både fotografier av gamla Helsingborg, uppstoppade fåglar, fågelägg och ett litet porträtt av Carl von Linné.

Annons
Annons
Annons