Fas 3 ska följas upp och kontrolleras bättre

Jag har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera jobb- och utvecklingsgarantin med särskilt fokus på fas 3. Samtidigt granskas också samtliga anordnare av fas 3 för att säkerställa en god kvalitet. Det skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

Jobben är en av regeringens viktigaste frågor. Arbetslinjen är vårt medel för att uppnå full sysselsättning och därmed säkerställa resurser till vår framtida välfärd. Vi synliggör människor och döljer inte arbetslöshet i passiva program. Aktiva insatser är prioriterade. De reformer som vi genomfört syftar till att ge stöd till människor att komma i arbete.

Långtidsarbetslösheten är en utmaning som vi tar på stort allvar. Vi ser nu en stark uppgång på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar och antalet långtidsarbetslösa har sjunkit med 24 000 personer på ett år, men det räcker inte. Effekterna av finanskrisen gör sig fortfarande påmind. Människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid hamnade längre bak i kön när krisen slog till. Samtidigt kommer fler och fler personer som tidigare varit förpassade till förtidspension och passivitet allt närmare arbetsmarknaden.

Annons
Annons
Annons