Annons

Mauricio Rojas:Farsoten och dess välsignelser

Foto: Grøtt, Vegard / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

Världsbanken har gett oss årets bästa nyhet: för första gången i historien faller den extrema fattigdomen i världen under tioprocentsstrecket. Det är en spektakulär minskning sedan 1981, då över hälften av mänskligheten levde i det tillståndet.

Om vi i dag hade samma andel extremfattiga som vi hade 1981, skulle 3,8 miljarder människor leva i extrem fattigdom i stället för de 700 miljoner som gör det. Därför låter det fullt realistiskt att, som Världsbanken gör, blicka mot en värld utan den sortens fattigdom senast 2030.

Detta framsteg har gått hand i hand med en rad andra viktiga förbättringar. Det finns ingen betydande indikator på de mest basala levnadsvillkoren (barnadödlighet, undernäring, förväntad livslängd, utbildningsnivå, tillgång till rent vatten och så vidare) som inte uppvisar häpnadsväckande framsteg under de senaste decennierna.

Framstegen är särskilt imponerande i de allra fattigaste länderna, trots att befolkningen nästan tredubblats där. Förenta Nationernas Human Development Index (som väger samman förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per capita) ger oss en bra sammanfattning på dessa framsteg: de minst utvecklade länderna förbättrade sina resultat med över 50 procent mellan 1980 och 2013 och samtidigt minskade gapet mellan länderna med högsta och lägsta standard på ”mänsklig utveckling” med en tredjedel.

Annons
Annons

Framstegen har också varit stora vad gäller demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna. De länder som håller regelbundna demokratiska val har praktiskt taget tredubblats sedan mitten på 1970-talet och antalet länder som har fullt uppbyggda civila och politiska fri- och rättigheter har mer än fördubblats sedan dess (data från Freedom House). Antalet krig – både inbördeskrig och krig mellan stater – har också minskat radikalt sedan början på 1980-talet, då vi hade, enligt Center for Systemic Peace, kring 180 pågående kring mot cirka 80 år 2014.

Dessa uppgifter kan te sig förvånande i tider då vi dagligen beskådar brutala terrorattacker och Islamiska statens illdåd, men det visar bara att minnet är kort. Med andra ord: vi lever inte i den bästa av världar, men den vi lever i är mycket bättre än alla dem som vi hittills känt till.

Denna tid av aldrig skådade framsteg sammanfaller med marknadsekonomins och globaliseringens snabba utbredning. Det är den epok då det ofta sägs att ”nyliberalismen” och en brutal kapitalism (”vild kapitalism”, ”turbokapitalism”, ”råkapitalism”, ”kvartalskapitalism” och liknande) obehindrat härskar över världen. Det är, om inte annat, ett märkligt sammanfallande: aldrig har mänskligheten haft det så bra trots att världen så hejdlöst härjats av en sådan farsot.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons