Annons

Färre vräkningar första halvåret

Antalet vräkningar minskade under första halvåret i år, jämfört med samma period i fjol. 1 201 vräkningar verkställdes under perioden, tio procent färre än 2013, enligt Kronofogden. Antalen anmälningar om vräkning minskade med 19 procent till 3 593.

Under strecket
TT
Publicerad

I 126 av de genomförda vräkningarna var barn inblandade, vilket var färre än förra året. Men antalet barn var i nivå med 2013. 252 barn berördes.

Barn är fortfarande närvarande vid var femte vräkning. Vid sex vräkningar där barn närvarade var socialtjänsten inte på plats.

Annons
Annons
Annons