X
Annons
X

”Färre studenter inte sämre för högskolorna”

Ulf Danielsson
Ulf Danielsson Foto: Daniella backlund

Debatten kring högskolan låser sig ständigt eftersom rädslan är stor kring att det ena kan framstå som finare än det andra. Men mitt förslag kan göra alla till vinnare, skriver Ulf Danielsson i en slutreplik.

Om man vill satsa nya pengar på att höja kvaliteten på svensk högskoleutbildning bör universiteten tillåtas reducera antalet studenter med bibehållen finansiering samtidigt som högskolorna ges ekonomiska förutsättningar att ta emot fler studenter. Till skillnad från Hallin, Dobers, Jensen, Jonasson och Solli har jag svårt att se hur detta i sig skulle kunna leda till en försämring av högskolornas förutsättningar (SvD Debatt 1/2).

Mitt förslag innebär i praktiken att högskolorna mycket väl kan växa – på bekostnad av universiteten – inte bara vad gäller antalet studenter utan också när det gäller ekonomi och antalet lärare/forskare. Jag är också övertygad om att många högskolor redan idag ger en för många studenter betydligt bättre och mer relevant utbildning än vad universiteten gör.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X