Färre klagomål till PTS

Antalet klagomål om telefoni och bredband minskade kraftigt förra året. Men det betyder inte nödvändigtvis att konsumenterna blivit nöjdare.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Färre klagomål till statliga Post- och telestyrelsen (PTS) inom området elektronisk kommunikation är en trend som hållit i sig i fyra år. Förra året registrerades 1 754 klagomål, en minskning med nästan 30 procent jämfört med 2007. Enligt myndigheten ska man dock inte dra slutsatsen att konsumenterna stadigt blir nöjdare med sina tele- och bredbandstjänster. Det är snarast så att vissa tjänster som förr drog på sig många anmälningar, till exempel förval, inte är så vanliga på marknaden längre.

Fibernät är ett av de områden som står för den största procentuella ökningen av klagomål. Antalet klagomål är visserligen lågt men visar på en trendökning som PTS tror kommer att fortsätta i takt med att fibernät ansluts till fler fastigheter. Klagomålen handlar om den mycket begränsade valmöjlighet som konsumenter har i de fastigheter där fastighetsägaren slutit långa avtal med en tjänsteleverantör. Med anledning av den trenden kommer PTS att granska såväl inlåsningseffekterna som avtalen mellan fastighetsägare och tjänsteleverantörer under 2009.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons