Annons

Färre biffar snabbaste boten mot växthusgas

Världsproduktionen av kött ökar snabbt och svarar redan för 18 procent av de utsläpp av växthusgaser som orsakats av människan. Det visar en rapport från FN:s jordbruksorganisation, FAO.

Under strecket
Publicerad
Kor mjölkas i en cirkel på en fabrik som drivs i norra Kina av Mengniu, landet största mejeriföretag.
Kor mjölkas i en cirkel på en fabrik som drivs i norra Kina av Mengniu, landet största mejeriföretag.

Den 400-sidiga rapporten Livestocks long shadow – environmen­tal issues and options, framtagen av bland annat FAO och Världsbanken, visar tydligt att de flesta andra ansträngningar för att motverka klimathotet är hopplöst bortkastade om vi inte samtidigt ändrar våra matvanor och radikalt skär ned på köttkonsumtionen.
Djuruppfödningen orsakar i dag två tredjedelar av människans totala utsläpp av den mest potenta växthusgasen kväveoxid. Och trenden pekar på en fortsatt snabb ökning. Dessutom svarar djurhållningen för 35–40 procent av människans utsläpp av metan och 9 procent av koldioxidutsläppen. Särskilt det senare väntas fortsätta att öka snabbt.

Kor mjölkas i en cirkel på en fabrik som drivs i norra Kina av Mengniu, landet största mejeriföretag.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons