X
Annons
X

Färre är nöjda med äldreboende

Medborgarnas betyg på landets äldreboenden är ”signifikant lägre” i år än det var 2010. Indexet backar från cirka 67 i fjol till 64 i år, enligt en ny mätning från Svensk Kvalitetsindex. Nedgången gäller både privat och offentligt drivna äldreboenden.

Undersökningen bygger på drygt 10 000 telefonintervjuer med ett statistiskt urval personer som haft direktkontakt med eller egen erfarenhet av verksamheterna det senaste året.

Svensk Kvalitetsindex undersökning visar att ”kundnöjdheten” vad gäller äldreboenden är som lägst i storstadsområdena, med ett index på 61,5. Näst lägsta betyget ges på orter med upp till 200 000 invånare.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X