Annons

”Farligt sätta tilltro till anonyma uppgifter”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att som organisation eller samhälle tillåta anonyma anmälningar och vittnen kommer inte att leda till ett tryggare samhälle eller bättre kultur på arbetsplatsen – tvärtom kommer det odla en angiverikultur, skriver tre debattörer.

Under strecket
Publicerad

Det finns en naiv tro på att anonymitet i sig skulle vara en garant för att kunna avslöja olika missförhållanden och nu finns även ett förslag att tillåta anonymitet även för vittnen i brottsutredningar i domstol (regeringens utredningsdirektiv 2019:85).

Inom såväl offentliga, privata som ideella organisationer finns en ambition att skapa möjligheter för medarbetare att slå larm om missförhållanden och oegentligheter och då inte sällan med hjälp av olika så kallade whistleblower-funktioner där det som regel finns en rätt till anonymitet för anmälaren. Spontant kan man kanske tycka att detta är en god ordning för att säkerställa att enskilda medarbetare har en möjlighet att agera när man upplever missförhållanden. Att tillåta anonyma vittnen är dock långt ifrån oproblematiskt.

Annons
Annons
Annons