Annons

Farliga transporter på vägarna ses över

Under strecket
Publicerad

Den senaste veckans två tankbilsolyckor i landet riktar återigen uppmärksamheten mot farligt godstrafiken. Under den senaste tioårsperioden har det inträffat flera spektakulära olyckor i Sverige. I några fall har en katastrof kunnat undvikas endast tack vare gynnsamma omständigheter, som till exempel vindens riktning. - Vi var en myggspark ifrån en katastrof när en gasolbil välte i Stockholm för några år sedan, säger Bo Zetterström. Men trots flera olyckor i tätbebyggt område är har ingenting hänt för att skärpa säkerheten. - Det är inte acceptabelt. Vi har inlett samtal med infrastrukturministern, Ulrica Messing, om detta, säger Carina Moberg (s), vice ordförande i trafikutskottet.

I princip är all transport av gods tillåten på det allmänna vägnätet. Länsstyrelserna i Sverige rekommenderar att farligt godstransporterna följer vissa leder, men hänvisningarna är inte juridiskt bindande. Innanför tullarna i Stockholm är reglerna något strängare: här råder ett generellt förbud mot lastbilstransporterna. Men det finns undantag: leveranser till innerstaden. Och det rör sig om omfattande kvantiteter. - 250 ton farligt gods passerar varje dygn Stockholms centralstation, säger Jan Pettersson på Green Cargo som står för cirka 90 procent av de aktuella järnvägstransporterna. Hur mycket som transporteras med lastbil på vägarna i Stockholm kan inte någon av de ansvarige myndigheterna - Räddningstjänsten och länsstyrelsen - svara på. Men man uppskattar att det rör sig om betydligt mer än de 250 ton som transporteras på tåg.

Annons
Annons
Annons