Annons

Farlig amerikansk dominans

Under strecket
Publicerad

**USA har omotiverat satt stopp för vapeninspektionerna, invaderat Irak i strid med folkrätten och avser att störta Saddam Hussein från makten. Detta är ett brott mot resolution 1441. USA bedriver en farlig politik, som triggar terrorism och arabvärldens kamp mot väst, skriver centerledaren Maud Olofsson, som efterlyser ett tydligare EU.
**
Det amerikanska angreppet mot Irak i förra veckan var tragiskt på många sätt. Främst naturligtvis för de många irakier som drabbas direkt eller indirekt av kriget - också de "militära mål" som består av utkommenderade pojkar och flickor, vars blod är lika rött som civila irakiers.
Men också därför att USA satt sig över internationell rätt och försökt slå fast att stora länder har rätt att agera självsvåldigt mot mindre.

Min kritik handlar inte om Saddam Husseins legitimitet - förtrycket och tyranniet under hans diktatur är oomtvistad. I stället handlar det om att USA omotiverat satt stopp för vapeninspektionerna och inlett ett angrepp i strid med folkrätten, med minst sagt grumliga motiv.
Då USA pressade på för att säkerhetsrådet skulle godkänna ett angrepp, lades tyngdpunkten vid massförstörelsevapen och vikten av att avrusta Irak.
Nu argumenterar USA i stället utifrån behovet av att ersätta Saddam Hussein vid makten. Bortsett från att man nu bytt argumentation, har man också i och med det senare
argumentet helt övergett FN-resolution 1441 som handlar om massförstörelsevapen.

Annons
Annons
Annons