Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Färgstark debut av Ebba Busch Thor

Almedalsveckan 2015
Foto: Henrik Montgomery/ TT / TT NYHETSBYRÅN

Inramningen under dagen är gammeldags Kristdemokratisk, med hoppborg och andra aktiviteter för barnen, kaffe och grillad korv. Men nya ledaren Ebba Busch Thor är här för att förändra bilden av partiet.

Det är Ebba Busch Thors premiär som partiledare inför ett stort publikt sammanhang som Almedalen. Partistrategerna vill sätta avtryck, och det märks i hennes Almedalstal.

Busch Thor inleder sitt tal med försvarspolitik, och kritiserar Stefan Löfvens mjäkiga ”det är inte okej” om ryska aggressioner.

Annons
X

Nästa punkt i anförandet rör Islamiska Statens barbari. Genom ett sjupunkts åtgärdsprogram väcker Busch Thor nytt liv i den nästan avsomnade termen ”landsförräderi”, och lanserar iden att IS-krigarna ska kunna dömas till livstids fängelse.

Efter tio minuter av hårda tag mot ryssar och terrorister går Busch Thor in på hur den svenska modellen ska kunna försvaras i tider av bland annat ”stora migrationsströmmar, segregation, och bristande integration”. Hon knyter an till arbetslinjen, och går hårt åt Stefan Löfvens ”industrikansler” och ”käbbel”. ”Alla jobb behövs”, säger Busch Thor, och föreslår bland annat ett vidgat rot- och rut-avdrag samt ändrade turordningsregler.

En stor del av lösningen på framtidens utmaningar ligger i fler jobb, menar Busch Thor. Men det är inte den enda komponenten.

Sverige ska ha en generös asylpolitik, understryker Ebba Busch Thor. ”Men jag är samtidigt orolig”, fortsätter hon. Sekunden senare föreslår hon ”åtgärder i migrationspolitiken” såsom tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta som norm i flyktingpolitiken. Busch Thor nämner signalvärdet i de tillfälliga uppehållstillstånden, och påpekar att de sannolikt skulle minska Sveriges attraktivitet som asylsökarland.

Från migrationspolitiken går Busch Thor över till kritik mot den så kallade identitetspolitiken som hon menar splittrar befolkningen. Hon angriper allt från kvoteringstänkande till så kallade ”trigger warnings”, rasar mot ”åsiktskorridoren”. ”De mänskliga rättigheterna gäller ALLA i vårt land, och de ska vi stå upp för”.

Slutligen talar Busch Thor om medborgarnas möjligheter att bestämma själva över sina egna liv, och slippa politiska ovanifrånlösningar.

Mycket i talet är anmärkningsvärt. Mest talande är dock vad som inte ryms däri. Här återfinns inte en gnutta socialpolitik i gammeldags kristdemokratisk bemärkelse. Familjefrågorna intar en undanskymd roll och nämns egentligen enbart i avsnittet om medborgarnas egenmakt. Biståndet nämns inte heller, om man nu inte räknar hennes krav på ”svenska Jas-plan i kampen mot IS”.

KD har en historia av att utnyttja politikerveckan i Visby till färgstarka utspel. Tyvärr, för partiet, brukar sensationerna senare inte kunna växlas in i ökat väljarförtroende. Ingen minns längre kravet på att tillåta skoluniform, till exempel. Göran Hägglund slog igenom stort med sitt tal om ”verklighetens folk”, men inte många anser att KD:s partimedlemmar hör dit.

Men Ebba Busch Thor ger intryck av att vilja stöpa om KD:s framtoning för lång tid framöver.

Annons
Foto: Henrik Montgomery/ TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X