Annons
Krönika

Lars Ring:Faran med Fredrikssons börda

När övergår en arbetsbörda från att vara möjlig till att bli omöjlig? Lars Ring misstänker att man kommer farligt nära den gränsen om stadsfullmäktige idag beslutar att slå samman Kulturhuset och Stadsteatern.

Under strecket
Publicerad

Stadsteaterns chef Benny Fredriksson.

Foto: SCANPIXBild 1 av 1

Stadsteaterns chef Benny Fredriksson.

Foto: SCANPIXBild 1 av 1
Stadsteaterns chef Benny Fredriksson.
Stadsteaterns chef Benny Fredriksson. Foto: SCANPIX

Lars Löfgren gick, under sin tid som Dramatenchef, var förmiddag en runda genom hela huset, från städerskornas uppehållsrum över skådespelarlogerna till ateljéer och verkstäder. Han förstod att jämna ut alla hierarkier och vara tillgänglig – om så bara för ett hej. Så är det inte på Stockholms stadsteater, som hamnat nära botten vad gäller den årliga medarbetarenkät om arbetsklimatet som staden gör. Teaterchefen Benny Fredriksson har själv erkänt att man gentemot fackklubben befunnit sig ”i en nedåtgående spiral av ökande polarisering och minskande kommunikation”. Detta gäller uppenbarligen relationen till den största mängden anställda som klagar över alltför stor arbetsbörda och en avsaknad av dialog. Ledningen är alltför ofta oåtkomlig.

Annons
Annons
Annons