Ylva Herholz:Fantomsmärtor följer flyktingen livet ut

Omslagsbild till ”Flucht.  Eine Menschheitsgeschichte”.
Omslagsbild till ”Flucht. Eine Menschheitsgeschichte”. Foto: Siedler Verlag

Berättelserna om flykt liknar varandra över hela världen, ofta är det bara tid och plats som skiftar. Många av de fördrivna kommer aldrig riktigt fram. Andreas Kosserts ”Flucht” är en djupt berörande skildring av individer och hela folk i exil.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bara dagar innan jag börjar skriva det här läser jag i tysk press att violinisten och författaren Michael Wieck avlidit. Flyktingen från det forna Königsberg, som överlevt både naziterror, krig, tvångsarbete, stalinistisk repression, svält, fångläger och deportation, och skrivit så gripande, omskakande och klarsynt – och alltsammans med en djupt mänsklig röst, och med en sällsynt välbevarad värdighet – om dessa erfarenheter och skeenden i sin ”Zeugnis vom Untergang Königsbergs”, hans vittnesmål från stadens undergång vid andra världskrigets slut och om åren däromkring. Han blev 92 år. Jag hade just läst hans vitt spridda bok, som räknas till de viktigaste inom tidsvittneslitteraturen i den tyska kontexten – den gavs ut första gången 1989, har kommit i åtskilliga upplagor sedan dess.

Annons
Annons
Annons