”Fantombilder hjälper inte den svenska skolan”

I skoldebatten behövs fortsatt fokus på frågor om läraryrkets lönemässiga konkurrenskraft, kompetensutveckling och att lärarna avlastas de växande administrativa bördorna. Vägen framåt ligger inte i stickspår som förhärligande av gångna tiders skolideal eller fantombilder av svensk skola, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

Foto: Per Myrehed
Annons

Inger Enkvist med flera ger uttryck (SvD 20/8) för att den svenska skolan bygger på en felaktig kunskapssyn. Påståendet överensstämmer inte särskilt väl med verkligheten. Debattörerna skriver ”att flera hundra år av beprövad erfarenhet ignorerats av pedagoger och skolpolitik sedan 1950-talet”. Är det den skola som fanns för 60–70 år sedan som ska vara förebild? En skola där memorerande av regentlängd och utantilläsning av katekesen ansågs vara nödvändig kunskap. Är det en liknande kunskapssyn som de nu ropar efter?

Annons
Annons
Annons