Annons

Fantasier om mobiler

Under strecket
Publicerad

I dagarna larmades det intensivt från en forskargrupp om att användandet av NMT mobiltelefoner framkallar hjärntumörer. Detta slogs upp stort i medierna och andelen personer som anser sig oroliga för mobiltelefonanvändningen och som röstade på morgontidningarnas websidor har ökat markant.
Upp till 60 procent av de röstande är nu rädda för mobiltelefoner. Med tanke på denna frågas stora angelägenhet, då nu majoriteten av svenska folket använder mobiltelefoner, vill vi ge några bakgrundsfakta i ärendet.

Mobillarmet kommer från en forskargrupp som medvetet de senaste 20 åren konsekvent larmat för olika typer av faror.
Detta gäller bl a hormoslyr och lymfkörtelcancer, amning och cancer, sötningsmedel och cancer, dioxin och cancer, blåbetonghus och cancer, alkohol och cancer, magnetfält och cancer, elektrostatiska fält och olika sjukdomar samt nu således mobiltelefonens radiovågor och cancer.
En genomgång av larmen i medierna ger vid handen att samma forskargrupp har larmat mer än 100 gånger i olika
ärenden.

Annons
Annons
Annons