Annons

Fängelsepermission är ingen rättighet

Under strecket
Publicerad

Det är svårt att få permission från fängelset. Åtminstone om Kriminalvården säger nej. Bara 4 procent av alla avslag som överklagas till domstol ändras, kunde Ekot berätta i fredags. Förra året stod sig 1150 av 1200 avslag. Skälet är att lagen är otydlig, menar Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi. Den är skriven på ett sätt som ”egentligen inte motsvarar krav på lag”, eftersom det inte går att ”exakt se i lagen vad man har rätt till”.

Då tål följande att understrykas. Permission är ingen rättighet. Permission bör inte vara någon rättighet. Den som sitter i fängelse sitter i de allra flesta fall där på goda grunder. Det är alldeles i sin ordning att Kriminalvården i varje enskilt fall funderar på om det verkligen vore lämpligt med permission. Det kan handla om risken för rymning eller återfall, hur den intagne har skött sig eller vad person i fråga kan förväntas göra under sin permission.

Annons
Annons
Annons