Fångarna får poäng varje dag

Under strecket
Publicerad
Annons

I kinesiska fängelser ska brottslingen reformeras genom arbete. Så är tanken. Det handlar om att förmå de intagna att försonas med sitt straff och börja tänka i nya sunda banor. Varje ny fånge genomgår först tre månaders utbildning i kriminallagen och andra lagar samt fängelsereglerna. Fängelsets 58 regler ska alla kunna utantill på sina fem fingrar. Efter de första tre månaderna påbörjas sedan ideologisk bildning med moralfrågor. Därefter väntar yrkesutbildning och arbete. - Verksamheten bedrivs enligt strikta vetenskapliga metoder, säger vice fängelsedirektör Li. Metoden är en kombination av straff och reform; övervakning, arbete och utbildning. - Den ideologiska bildningen får de intagna att inse sin brottsliga handling, och det straff som måste följa. Alla fångar organiseras i fysiskt arbete. De ska lära sig att uppskatta arbetets resultat. Genom arbete kan de förbättra sin karaktär och moral. Alla 2 000 fångar i Beijing Prison poängsätts varje dag av en examinationskommitté. Den som sköter sig exemplariskt kan få tio poäng om dagen; fyra för arbetet, tre för studier, två för hygienen och en för uppträdandet. Vid slutet av månaden räknas alla poäng samman och ställningen visas på en väggtavla i varje logement. Vid årets slut görs en slutsummering. De med höga poäng får sin strafftid förkortad och andra förmåner.

Annons
Annons
Annons