Fångad av Michelangelo

Sverker Åström debuterar som skönlitterär översättare. Michelangelos sonetter, skrivna under förälskelsen i den unge Tommaso, är just nu den kände karriärdiplomatens främsta sysselsättning.

Under strecket
Publicerad
På 60-talet blev Sverker Åström nyfiken på Michelangos dikt. Sedan dess har han läst in åtskilligt av det som finns utgivet.

På 60-talet blev Sverker Åström nyfiken på Michelangos dikt. Sedan dess har han läst in åtskilligt av det som finns utgivet.

Annons

Det kommer en man med en bunt dikter i en påse. Inte vem som helst, inte vilka dikter som helst. När Sverker Åström grävt ur sin vita plastpåse ligger Michelangelo på bordet – målaren och skulptören i ny skepnad?
Egentligen inte; att den store konstnären skrev poesi har alltid varit känt om än inte så beaktat, åtminstone inte hos oss. För 100 år sedan utkom, på Jämtlandspostens boktryckeri 1905, ett försvarligt urval dikter under titeln Kärlek i så kallad ”fri öfversättning af Victor Hugo Wickström”. Då hade, mot 1800-talets slut, Michelangelos diktning börjat uppmärksammas i oförvanskad form; dittills hade den varit censurerad och genusändrad till följd av de åtgärder en brorsonson till Michelangelo vidtog för att kamouflera att den erotiska undertexten riktades mot en man.
– Michelangelo själv skämdes inte alls, utbrister Sverker Åström. Sonetterna om vänskapen med Tommaso cirkulerade i Rom, och eftersom sodomi av kyrkan sågs som en dödssynd skvallrades det friskt. Det är därför han ofta i dikterna talar om den ”gemena” hopen som misstänkliggör ett ”kyskt” förhållande.

Michelangelo träffade Tommaso Cavalieri på nyåret 1532 efter att just har flyttat från Florens till Rom; han var då 57 år gammal, Tommaso 23. Enligt de samtida källor Sverker Åström konsulterat var den unge adelsmannen oerhört vacker, begåvad och charmfull, och Michelangelo – otvetydigt homosexuell – förälskade sig bums och lidelsefullt.
– Redan efter några dagars bekantskap gav han några halvt erotiska teckningar till Tommaso, sedan började sonetterna ta form, berättar Sverker Åström. Vad man vet hade Tommaso inte Michelangelos läggning men smickrades förstås av uppvaktningen från den man som redan sågs som geni och Italiens störste konstnär. Man kan nog tala om en intensiv kärlek, men hur långt den gick vet man inte. Tommaso gifte sig så småningom men vänskapen bestod. När Michelangelo vid den sensationellt höga åldern av 89 år låg på sitt yttersta var Tommaso den ende som satt vid hans sida.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons