Familjekontroll ger bättre röding

Snabbväxande och färggrann fjällröding kan inom några år börja odlas i större skala i norrländska vattenmagasin. Det skulle kunna bli en både lönsam och miljövänlig verksamhet. Kraftverksdammarna är fattiga på fisk och har stor brist på näringsämnen, detta på grund av att variationerna i vattenståndet utarmar magasinen på näring och hindrar fiskens reproduktion.

Under strecket
Publicerad
Annons

I drygt 20 år har svenska forskare arbetat med ett avelsprogram för att förädla fjällröding. Varje ny generation har en tillväxt som är cirka tio procent större än den föregående. Framstegen är jämförbara med dem som tidigare uppnåtts med gödkyckling, värphöns, grisar och mjölkkor i fråga om produktivitet.
Det man närmast jämför med är dock norrmännens arbete med att förädla den odlade laxen. Enligt norska erfarenheter är vinsten av avelsarbetet en krona per kilo fisk, och det för varje ny generation som avlas fram. För en odling som producerar tusen ton fisk om året innebär det en vinstökning om en miljon kronor.
– I år är vi inne på den femte generationen av förädlad fjällröding, och vi har nu fått fram fiskstammar som växer tillräckligt snabbt för kommersiell odling. Framstegen i förädlingsarbetet börjar också avta efter ett antal generationer med tioprocentig ökningstakt. På två år, från det att rommen kläcks, får vi fjällrödingar på 400 gram. Odlarna satsar på fiskar om 400 eller 800 gram, dessa är lagom stora för att ge en eller två portioner, säger Eva Brännäs, docent vid vattenbruksinstitutionen, SLU i Umeå.
I början av 1980-talet inleddes försöken med att förädla fjällröding. Fem stammar från olika sjöar testade i kassodling i Storuman. De fiskar som växte bäst kom från Hornavan, och det fortsatta arbetet inriktades på den fjällrödingen.
Eva Brännäs förklarar att förutom snabb tillväxt skall de fiskar som odlas ha så sen könsmognad som möjligt. Maten skall omvandlas till fiskkött, inte till rom och mjölke. Vidare skall fjällrödingarna vara resistenta mot sjukdomar, inte aggressiva när de vistas i täta bestånd och ha ett fint rosafärgat kött med en lagom mängd fett.

Annons

Sverige ligger långt efter grannländerna Norge och Finland i fråga om fiskodling, men vi är det enda land som har en framavlad rödingstam, Arctic superior. Eva Brännäs är besviken över att det från olika svenska myndigheter varit en så negativ inställning till vattenbruk. I Finland, som är så likt Sverige, är fiskodling en viktig kommersiell verksamhet. Hon hoppas nu att det skall bli ett genombrott för den snabbväxande Arctic superior.
– Avsikten är att odlingen skall ske i kassar i norrländska vattenmagasin. De naturliga fiskbestånden i kraftverksdammarna är redan förstörda. Vattnet har blivit väldigt fattigt på mat för fisken eftersom de stora variationerna av vattennivån lakar bort näringen. Reproduktionen försvåras också av det skiftande vattenståndet.
Kassodling i sådana magasin är bra för miljön. Det näringsläckage som uppstår vid odlingarna gynnar det biologiska livet i det näringsfattiga vattnet. Kvarvarande vild fisk kan få mat i närheten av kassarna, och man kan även sätta ut fisk i närheten av odlingarna och på så sätt göra utarmade kraftverksdammar fiskrikare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons