Falsk identitet nytt vapen mot kvinnohandel

Infiltration med hjälp av fingerade identiteter. Det är en arbetsmetod som svensk polis hoppas kunna använda för att göra en bättre kartläggning av grov organiserad brottslighet, som till exempel människohandel för sexuella ändamål.

Under strecket
Publicerad
Annons

Polisen i östra Europa arbetar redan med infiltration och fingerade identiteter. Metoden erbjuder helt andra möjligheter i jakten på personer, misstänkta för människohandel för sexuella ändamål. Enligt vad SvD erfar agerar kvinnliga poliser i öst prostituerade och skickas in i könshandel för att säkra bevis. För att skydda deras egentliga identitet får de en påhittad så kallad skyddsidentitet.
I augusti förra året kom rapporten ”Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen”, som är ett delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets utveckling. Där föreslår förre Säpochefen Anders Eriksson mer offensiva metoder i form av bland annat infiltration och annan avlyssning än telefonavlyssning. Men också skydd för personer som genomför infiltration i kriminella nätverk genom att ge dem en falsk identitet. De kan då få pass och körkort utfärdade i skyddsidentitetens namn och även finnas med i folkbokföringen under det påhittade namnet.

Chefs-JO Claes Eklundh är mycket kritisk i sitt remissvar
som kom i förra veckan. Han anser att ”tanken på införande av regler om skyddsidentitet måste betecknas som helt orealistisk” och att förslagen till en lagreglering av provokation visar på ”en avsaknad av grundläggande kunskaper om dessa arbetsmetoder”. Han anser att betänkandet ”endast i mycket begränsad omfattning” lämpar sig som underlag för ny lagstiftning.

Annons
Annons
Annons