Annons

Falklandsöarna britternas sista koloniala krig

KAMP OM HERRAVÄLDE. Konflikten om Falklandsöarna är ännu inte löst, fast det har gått 25 år sedan ögruppen ­invaderades av argentinska trupper, en invasion som ­avvärjdes av brittiska styrkor. Lawrence Freedman, som fått läsa hemligt material, ger i ett nytt verk både en mer detaljerad och mer övergripande bild av stridigheterna.

Under strecket
Publicerad

För 25 år sedan, den 2 april 1982, invaderade argentinska trupper Falklandsöarna. Territoriet, ett antal vindpinade brittiska öar i södra Atlanten med en engelsktalande befolkning på cirka 2000 personer som sedan 1833 tillhört Storbritannien, hade sedan länge varit omtvistat och Argentinas krav på öarna gick tillbaka till landets självständighetsförklaring 1816. Det faktum att Falklandsöarna låg cirka 13000 km från de brittiska öarna minskade dock inte viljan hos öborna att tillhöra den brittiska nationen, och man hade genom historien tydligt markerat sin ovilja mot att styras från Buenos Aires. I början av 1980-talet styrdes Argentina av en militärjunta under ledning av general Leopoldo Galtieri. Denna junta hade en utpräglad nationalistisk agenda och inlemmandet av Las Malvinas (som Falklandsöarna kallas i Argentina) inom fosterlandets hägn sågs som ett rättmätigt krav bland både den argentinska befolkningen och dess ledare. När väl invasionen kom var dock den brittiska regeringen mer eller mindre oförberedd och det geografiska avståndet försvårade kraftigt försvaret av öarna.

Den öppna konflikt som den argentinska invasionen skapade och det segerrika krig som sedan britterna utkämpade var en avgörande politisk händelse i både Storbritanniens och Argentinas moderna historia. För Argentinas del betydde den juntans fall och viktiga steg mot en demokratisering. För Storbritanniens del medförde den flera saker. För det första innebar den framgångsrika militära operationen en revansch för ett land vars inflytande i världspolitiken kraftigt minskat från 1945 och framåt. För det andra betydde kriget en stor politisk framgång för premiärminister Margaret Thatcher som därefter befäste sin politiska maktposition. För det tredje var kriget ett av de första där kontrahenterna i hög utsträckning använde sig av olika robotvapen och där dessa vapen var av avgörande betydelse för utgången.

Annons
Annons
Annons