Annons
X
Annons
X

Faktakoll: rött ljus för Lambertz

SvD har granskat de fem indicier som Göran Lambertz tar fram i
dagens debattartikel i DN. Resultatet blir fyra röda ljus och ett gult.

Göran Lambertz.
Göran Lambertz. Foto: SCANPIX

De fem indicierna berör morden på nioåriga Therese Johannesen, 11-årige Johan Asplund, 23-åriga Gry Storvik och 24-årige Yenon Levi. I tre av de fallen har Sture Bergwall friats för morden, och i det fjärde – Gry Storvik – har resningsbeslut beviljats. I samtliga fall har åklagare och hovrättsdomare kommit fram till att bevisningen mot Sture Bergwall inte håller.

SvD har med hjälp av förundersökningar och resningsbeslut kontrollerat Lambertz indicier och kommit fram till följande:

Påstående 1/mordet på Therese Johannesen: Vid en bergsformation som såg ut som Sture Bergwall hade beskrivit den hittade man en inristning i en björk som han i förhör om mordet på den nioåriga norska flickan sa sig ha gjort. Inristningen stämde illa med den skiss som Bergwall hade gjort innan man sökte efter den. Men senare gjorde han en korrekt skiss. Inristningen daterades vid ett lantbruksuniversitet som bedömde att den var gjord den sommar som flickan försvann. (Skissen finns bevarad, den är häpnadsväckande.)

Annons
X

Faktakollen: Bergwall pratar om en symbol inristad på ett träd i ett så kallat minnessamtal med psykologen Sven-Åke Christianson. Utifrån ett telefonsamtal med Christianson gör sedan förhörsledaren Seppo Penttinen en skiss på inristningen. Något träd med en sådan inristning går inte att finna på platsen Bergwall pekat ut. Flera kilometer bort hittar man däremot senare en björk med en skrapskada, som enligt resningsansökan inte har någon som helst likhet med den påstådda inristningen. Skadan liknar inte heller den skiss som Bergwalls förhörsledare ritat av symbolen som Bergwall beskrivit. I ett förhör i förundersökningen ett halvår senare lyckas Bergwall med hjälp av sin förhörsledare rita en skiss som sägs överensstämma med björkfyndet.

Slutsats: Bevisvärdet har underkänts i resningsbeslutet. Bergwall är friad för detta mord. Faktakollen ger Lambertz rött ljus.

Påstående 2/mordet på Therese Johannesen: Sture Bergwall berättade opåkallat att den nioåriga flickan hade ”en mindre färsk ärrbildning” på armen. Mamman sa i sitt förhör därefter att flickan nog hade sår eller ärr på en eller båda armarna. Hon hade atopiskt eksem. Bergwall beskrev det vid senare förhör så att det var ”kraftiga hudrodnader”.

Faktakollen: Bergwall har lämnat flera olika uppgifter i förundersökningsförhören om allt från fläckar och ärr till flammigheter på den ena av flickans armar. Enligt flickans mamma hade Therese atopiskt eksem på bägge armarna och i knävecken, men hon var inte säker på att eksemet var aktivt när flickan försvann – även det framkommer i förundersökningen. Bergwall nämner bägge armarna först efter ledande frågor i förhören. Han påstår sig också ha styckat kroppen, men säger inget om några eksem i knävecken. Uppgifterna som framkommer i tingsrätten överensstämmer inte med dem Bergwall lämnat i förhör.

Slutsats: Bevisvärdet har underkänts i resningsbeslutet. Bergwall har friats för detta mord. Faktakollen ger Lambertz rött ljus.

Påstående 3/mordet på Johan Asplund: Angående mordet på den 11-årige pojken nämnde Bergwall för sin advokat, innan det var känt på annat sätt, att det kom ett ljud som från en dieselmotor när han stod och väntade i bostadsområdet för att ta en pojke. Det visade sig vid kontroll att det uppstod ett högt ljud när fläktsystemet aktiverades vid en bestämd tid på morgonen. Ljudet varade endast någon minut tills fläkten kommit upp i varv. Bergwalls beskrivning av ljudet korresponderade med hur det beskrevs av vaktmästaren. Bergwall sa att han hade stått vid en vägg som saknade fönster när han hörde ljudet. Det fanns två sådana väggar i området, den ena ca 5 meter från luftintaget till fläkten.

Faktakollen: Bergwall erkände mordet 1992, och vallades då i Bosvedjan av en av sina läkare på Säter – flera månader innan sjukhuset anmälde morderkännandet till polisen. Detta framkommer i förundersökningens första förhör. Han har också vallats flera gånger i området innan rättegången 2001 och haft god tid på sig att lära känna Bosvedjan. Uppgiften om det mullrande ljudet från ett dieselaggregat (felaktigt) som senare visade sig vara ett fläktsystem kom upp i ett förhör i förundersökningen något år innan rättegången. Att Bergwall skulle erkänt detta för sin advokat innan det var känt på annat sätt är alltså helt osannolikt.

Slutsats: Åklagaren underkänner bevisvärdet i resningsbeslutet, och Bergwall friades i somras för mordet på Johan Asplund. Faktakollen ger Lambertz rött ljus.

Påstående 4/mordet på Yenon Levi: SKL hittade blod på insidan av undertröjan efter ett mordoffer, den unge israelen. Efter att Sture Bergwall berättat att han efter mordet hade smekt kroppen innanför kläderna ställdes en fråga till SKL om hur blodet hade avsatts på tröjan. I utlåtandet sägs: ”Besudlingarna har delvis avsatts vid smetande kontakt med föremål eller liknande som varit besudlat med inte helt stelnat blod. Frågan om nämnda besudlingar avsatts med hand lämnas öppen.”

Faktakollen: Yenon Levi hade enligt kriminalteknikerna fått sina kläder genomsökta och flera av hans tillhörigheter hade försvunnit. Det fanns blodspår på platsen och på mordvapnet. Bergwall sade i förhören i förundersökningen att han smekt kroppen och upptäckt att Levi var väldigt behårad på bröstkorgen. Detta stämde inte, Yenon Levi var helt hårlös på överkroppen. Bergwall talade aldrig om att han genomsökt kläderna i förundersökningen, och han misslyckades i två rekonstruktioner med att träffa rätt på när det gällde vad som egentligen inträffat på platsen. Han gissar på ett otal olika vapen innan han bestämmer sig för ett vedträliknande föremål – något som heller inte stämmer överens med den träpåk som påträffades på platsen. SKL lämnar också frågan om besudlingen utförts med hand öppen.

Slutsats: Bevisvärdet är underkänt i resningsbeslutet. Bergwall är friad för detta mord. SvD ger Lambertz rött ljus.

Påstående 5/mordet på Gry Storvik: Den unga norska kvinnan hade enligt rättsläkarutlåtandet kräkts i samband med att hon dödades. Detta kände inte förhörsledaren till när Bergwall nämnde att hon hade kräkts. Saken hade inte heller omnämnts i medierna. Under denna utredning ville polisen komma ifrån anklagelser om otillbörlig påverkan, varför förhörsledaren inte fick ta del av vad som hade kommit fram i bland annat rättsläkarutlåtandet.

Faktakollen: En norsk journalist har i förhör som återfinns i förundersökningsmaterialet medgett att han berättat för Bergwall att Gry Storvik kräkts innan uppgiften kom fram i förhören. Journalisten berättade detta när han intervjuade Bergwall på Säter. Tilläggas kan att Gry Storvik hade sperma i kroppen som härrör från en annan person. I åklagarens yttrande kring resningsbeslutet framgår att Sture Bergwall inte tidigare varit aktuell i denna, eller någon av de andra utredningarna och genomgående saknas teknisk bevisning eller vittnesbevisning som binder honom till brottsplatserna.

Slutsats: Enligt det beviljade resningsbeslutet hade Bergwall sannolikt inte dömts i tingsrätten om de omständigheter som redovisas i resningsbeslutet kommit fram. Men eftersom fallet fortfarande inte är nedlagt ger Faktakollen Göran Lambertz gult ljus.

Läs mer om fallet Quick:

Läs mer om fallet Quick:

Läs även

Quicks domar och frikännande svd.se

Vad vill du att Faktakollen granskar härnäst?

Faktakollen granskar citat och påståenden från politiker och andra makthavare. Har du sett eller hört något som bör redas ut? Mejla till
faktakollen@svd.se

Läs fler faktakollar:

Vad vill du att vi granskar? mailto:faktakollen@svd.se
Annons
Annons
X

Göran Lambertz.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 2
Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X