Recension

Fågelmarker och fågelminnenFåglarnas liv i flygande fläng

Under strecket
Publicerad
Annons

Inte många naturkonnässörer kan skryta med en femtio års minnesbank från svenskt fågelliv, men Jens Wahlstedt kan. Hans natur- och miljöengagemang har också aktningsvärd bredd, från styrelsearbete med örnkoll – Wahlstedt var under flera år generalsekreterare i Världsnaturfonden, är i dag ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening – till anspråkslös privatornitologi; från att ro omkring Hans Majestät Konungen på potentiella fågelsjöar till att illamående i karga hamnar invänta lugnare väder, för att småningom nå en åtrådd utpost där befjädrade rariteter skall kartläggas, kanske ringmärkas.

Det mesta i Fågelmarker och fågelminnen, som Wahlstedt kallar sin med hågkomster späckade bok i coffeetable-format, ymnigt illustrerad av Gunnar Brusewitz (såväl äldre som nyare bilder), är trots allt ganska idylliskt.
Wahlstedt inventerar dagböcker och anteckningar från exkursioner och naturvårdsuppdrag, återbesöker fågellokaler, minns och citerar föregångare och kollegor. Han rör sig kapitelvis mellan mossar och fjäll, skärgård och granskog, insjöar och ängsmarker, hoppar däremot i tiden lite fram och tillbaka.

Annons
Annons
Annons