Annons

”Fåglar orsakar inte allvarliga tågproblem”

Foto: Johan Nilsson/TT

Det var inte en fågel som orsakade det långa driftstoppet i tågtrafiken söder om Hässleholm – det var brister i säkerhetsutrustningen. Det är av yttersta vikt att Trafikverket har eller anlitar kompetent personal som hanterar dessa frågor, skriver Leif Lundin, före detta elsektorchef på Banverkets östra region.

Under strecket
Publicerad

Fredagen den 19 juli inträffade en besvärande driftstörning för tågtrafiken på sträckan Hässleholm-Malmö. Tågtrafiken låg nere i flera dygn.

En fågel har söder om Hässleholm kortslutit kontaktledningen, som ger ström till tågen. Den fortfarande spänningssatta ledningen har fallit ner och träffat ett signalställverk på marken. En stor felström har då uppstått. Signalställverket har antänts och fått stora brännskador vilket ledde till stopp för tågtrafiken. Jag reagerar när man i tv och andra medier får höra att en fågel åstadkommit detta. Många kan få den uppfattningen att elsystemet inte har tekniska lösningar som förhindrar detta. I hela järnvägens elnät förekommer, liksom i andra elnät, då och då kortslutningar, bland annat av fåglar. Detta har man från början förutsett och därför installerat skyddsanordningar så att det inte skall leda till allvarliga konsekvenser. Dessa anordningar ska automatiskt, snabbt och säkert koppla bort felströmmen på bråkdelar av en sekund. Strömmen har uppenbarligen efter kortslutningen inte kopplats bort i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Annons
Annons
Annons