Annons

Fågelpoesi som får oss att se människan

Under strecket
Publicerad

Niklas Törnlund Allt beror på vingar. Dikter ur fågelskådarens år 83 s. Ellerströms & Skånes Ornitologiska Förening. Ca 180:- I myter och sagor, i berättelser och dramer, men framför allt i dikter är de närvarande: fåglarna. Mytiska fåglar, vilda fåglar, burfåglar, preciserade fåglar från albatrosser till örnar, anonyma fåglar som bara finns till i flykt och vingslag - alla får de representera och symbolisera mänskliga drömmar, erfarenheter och egenskaper. Olika tider kan ha olika fågelsmak: efter romantikens mäktiga och vingbreda fåglar kom de diskreta efterromantikernas anspråkslösa sparvar. Oftast svävar fågeldikten mellan det reella och det symboliska; i äldre fågelpoesi är den symboliska aspekten mest understruken, oavsett om det handlar om namnlösa flyttfåglar eller svanar som avspeglar sitt passionerade inre i en gnistrande svart fjäderdräkt. Det senaste seklets poetiska fåglar får nog vanligen uppträda lite mer som sina motsvarigheter utanför dikten, trots en nästan alltid markerad symbolisk dimension. Niklas Törnlund är därför knappast den förste poet som framträder som fågeldiktande ornitolog - åtminstone Staffan Söderblom, Bengt Emil Johnson och Erik Yvell måste väl räknas som föregångare - men kanske är Törnlund den förste poet som fyller en hel samling med ornitologiska fågeldikter: Allt beror på vingar. Dikter ur fågelskådarens år.

Törnlunds fågelfyllda lyriska rum är stort i alla riktningar, med stilistiska beröringspunkter framför allt hos Söderblom, någon enstaka gång också hos Johnson. Aspekterna och infallsvinklarna är många, från verkligt ornitologiska snapshots till svindlande utvecklingar av skickligt beskrivna iakttagelser, som den av havstruten i storm vid Ölands södra udde: ”stormens / väldiga tyngd balanserad / på utspända skarpslipade / vingar med sin porösa stomme / av ben, och fjädrarnas / luftiga viktlösa väv: just / luft! / skelettets håligheter, / märgen av luft och tomhet, / det innersta intet / som bär”.

Annons
Annons
Annons