Annons

Bo Lindberg:Fäderneslandet en kärlek som slocknat

Begreppet fädernesland används numera endast på yttersta högerkanten i Sverige, men är också hopplöst daterat i de flesta europeiska länder. Patriotismen i dagens mångkulturella Sverige gäller ofta en stolthet över sådant som jämställdhet och modernitet.

Publicerad

Hugo Chávez, den radikale presidenten i Venezuela, uttalade när han senast tillträdde sitt ämbete parollen ”patria y socialismo o muerte” – ”fäderneslandet och socialismen eller döden”. Parollen, som lär vara övertagen från Fidel Castro, låter avig i svenska öron, inte bara på grund av sin bombastiska heroism. ”Fäderneslandet” eller ”fosterlandet” är de hävdvunna översättningarna av patria, men de är ovanliga i svensk politisk retorik, nästan försvunna. Kanske utropar kungen någon gång ett leve för fäderneslandet. Och fäderneslandet förknippas just med rike och kung, begrepp som ligger utanför den nutida svenska politiska vokabulären. Någon kanske fortfarande tar i ”för kung och fosterland”, men knappast i ett politiskt ärende. Dessutom gör fäderneslandets patriarkala klang ordet omöjligt i det officiella språket.

”Fosterlandet” är från den synpunkten något bättre men det för å andra sidan tankarna till Blut und Boden och annan etnisk grumlighet. På allvar, och uppenbarligen i polemisk avsikt, talas det om fädernesland och fosterland bara långt ut på högerkanten; man hittar dem på sverigedemokraternas hemsida. I övrigt refererar de här orden till ett begrepp som tycks vara hopplöst föråldrat. Detsamma gäller motsvarigheterna i andra germanska språk. Tyskans Vaterland är svårt komprometterat sedan nazismens dagar, engelskans fatherland sjönk i bakgrunden redan på 1700-talet.

Annons
Annons
Annons