Fader Gunnar höjde kyrkans temperatur

Epitetet portalgestalt faller sig naturligt när det gäller Gunnar Rosendal, skriver Carl Otto Werkelid som välkomnar en ny bok om hela Sveriges Fader Gunnar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vivi-Ann Grönqvist (red)
Gunnar Rosendal. En banbrytare för kyrklig förnyelse
512 s. Artos. Ca 338:-

Svenska kyrkans gudstjänst präglas numera - om inte alltid och överallt så dock påfallande - av en liturgisk rikedom som under senare år i snabba kliv kommit ifatt anglikanska och katolska gudstjänstformer. Fenomenet är inte gammalt; för mindre än 80 år sedan blev en präst i Malmö föremål för varnande insändare sedan han begått den oerhörda fräckheten att sätta levande ljus på altaret. Den katolska faran lurade om hörnet. En i grunden spartansk och sträng syn på form och utanverk förblev i själva verket dominerande i Svenska kyrkan tills för bara några decennier sedan. I dag är ljusen självklara - också de individuella böneljusen fladdrar i ökad omfattning. Korstecken hör till vanligheten, rökelse förekommer. Processioner efter krucifix är vanliga. Liturgiska skrudar lyser färggranna.
I ökad takt vinner också jungfrun Maria terräng; här och där finner man henne, målad, virkad eller skulpterad, lite
passande avsides, på ett blygt sätt liksom insmugglad i den svenskkyrkliga kulten. Det liv och den skönhet som eftersträvas avser att på olika sätt reflektera Mysteriet och utgår från dess källåder; nattvardsfirandet har från att ha varit ett slags strängt tillbakahållet högtidssakrament blivit en del av det dagliga gudstjänstlivet också i Svenska kyrkan. Den kyrkliga förnyelsen är - på det planet - ett faktum.

Annons
Annons
Annons