X
Annons
X

Fader Gunnar höjde kyrkans temperatur

Epitetet portalgestalt faller sig naturligt när det gäller Gunnar Rosendal, skriver Carl Otto Werkelid som välkomnar en ny bok om hela Sveriges Fader Gunnar.

Vivi-Ann Grönqvist (red)
Gunnar Rosendal. En banbrytare för kyrklig förnyelse
512 s. Artos. Ca 338:-

Svenska kyrkans gudstjänst präglas numera - om inte alltid och överallt så dock påfallande - av en liturgisk rikedom som under senare år i snabba kliv kommit ifatt anglikanska och katolska gudstjänstformer. Fenomenet är inte gammalt; för mindre än 80 år sedan blev en präst i Malmö föremål för varnande insändare sedan han begått den oerhörda fräckheten att sätta levande ljus på altaret. Den katolska faran lurade om hörnet. En i grunden spartansk och sträng syn på form och utanverk förblev i själva verket dominerande i Svenska kyrkan tills för bara några decennier sedan. I dag är ljusen självklara - också de individuella böneljusen fladdrar i ökad omfattning. Korstecken hör till vanligheten, rökelse förekommer. Processioner efter krucifix är vanliga. Liturgiska skrudar lyser färggranna.
I ökad takt vinner också jungfrun Maria terräng; här och där finner man henne, målad, virkad eller skulpterad, lite
passande avsides, på ett blygt sätt liksom insmugglad i den svenskkyrkliga kulten. Det liv och den skönhet som eftersträvas avser att på olika sätt reflektera Mysteriet och utgår från dess källåder; nattvardsfirandet har från att ha varit ett slags strängt tillbakahållet högtidssakrament blivit en del av det dagliga gudstjänstlivet också i Svenska kyrkan. Den kyrkliga förnyelsen är - på det planet - ett faktum.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X