Annons
X
Annons
X

Fackförbund: Mörka inte TTIP-förhandlingarna

Förhandlingarna kring det kritiserade fri­handelsavtalet TTIP är inne i ett avgörande skede, och vårt tålamod börjar ta slut. Förbunden i 6F kan inte acceptera ett avtal som inskränker mänskliga fri- och rättigheter, miljölagstiftning eller demokrati, skriver flera fackförbund inför LO-kongressen som inleds på fredagen.

Frihandelsavtalet
Vi är för frihandel, och ökad handel är bra för utvecklingen, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga fri- och rättigheter, skriver representanter för fem fackförbund.
Vi är för frihandel, och ökad handel är bra för utvecklingen, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga fri- och rättigheter, skriver representanter för fem fackförbund. Foto: Randy Duchaine/Alamy

DEBATT | TTIP

Förhandlingarna måste utgå ifrån att värna det demo­kratiska och politiska handlings­utrymmet.

Den svenska regeringen måste nu tydligt och offentligt ge garantier om att fackliga rättigheter eller beslut fattade av Sveriges riksdag aldrig kan betraktas som ett handels­hinder. Om inte en sådan juridiskt bindande garanti säkerställs tvingas vi inom 6F att säga nej till ett nytt handelsavtal. Detta måste vara reglerat. Vi vill inte se en liknande rättsutveckling som blev följden av det svenska EU-medlemskapet.

TTIP debatteras mycket men många vet väldigt lite om de pågående förhandlingarna om fri­handels­avtalet. TTIP är ett av de många frihandels- och investeringsavtal som förhandlas mellan EU och USA. Samtidigt är EU i ett läge där allt mer kritiseras i grunden. EU har, under manteln av fri rörlighet, sett till att öka klyftorna mellan dem som har och dem som inte har. Nu är det nog, ska EU och även vår regering vara trovärdiga måste de lägga korten på bordet.

Annons
X

Vi är i grunden för frihandel, men ju mer som sipprat ut genom olika läckor om TTIP-förhandling­arna, desto mer tveksam blir vår inställning. Vår tids nya handelsavtal utvecklas allt mer till att sätta press på våra demokratiska principer, våra folk­valdas rätt att fatta beslut. De beslut som kan anses vara handelshinder ska prövas i nya domstolar utan­för det redan etablerade rättsväsendet. Ju mer fakta vi tar del av runt TTIP, desto mer andas den nya typen av frihandel mer liberalisering och privatisering, något som under lång tid prövats och inte fungerat. Ju mer som kommer fram från förhandlingarna mellan EU och USA, desto mer avstånds­tagande blir vi.

När Lissabonfördraget trädde i kraft gavs EU en ”unik kompetens” att sluta investeringsavtal. Vi bör påminnas oss själva om att TTIP är en av de första testerna på det mandat som EU fått. Ramverket för EUs förhandlingar om TTIP fastställdes i juni 2013 och allt sedan dess har vi förvånats över det mas­siva hemlighetsmakeriet under traditionen av hemliga förhandlingar. Inte ens våra lagstiftare i riks­dagen har tillgång till helheten. Förhandlingar som sker bakom lyckta dörrar, där endast ett fåtal privilegierade ämbetsmän och företagarrepresentanter samt jurister får ta del av fakta, är så långt från vår syn på ett öppet samhälle vi kan komma. Det är för oss självklart att ett så viktigt avtal som berör så många medborgare ska vara öppet och kunna grans­kas.

Ja, vi är för frihandel, och ökad handel är bra för utvecklingen. Men det får inte ske på bekostnad av mänskliga fri- och rättigheter. Tillväxt via handel och ökad sysselsättning är viktiga drivkrafter för ett nytt handelsavtal mellan EU och USA men det får inte ske genom att vi frånsäger oss rätten att värna arbetstagares rättigheter. Vi får inte heller sälja ut rätten att avtala eller lagstifta om ytterligare förbättringar av skydden på arbetsmarknaden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förhandlingarna måste utgå ifrån att värna det demo­kratiska och politiska handlingsutrymmet. Ett handelsavtal får inte sätta sig ovanför de demokratiska besluten, oavsett investeringsintressenters iver efter garantier. Tvistlösningsmekanismer ­måste etableras, men att etablera nya system ovanpå redan etablerade rättssystem måste ske utan att hota staters suveränitet. Att skräddarsy domstolar för den privata sektorn där bolagsjurister kan ges makten, där staterna står i underläge och bär bevisbördan är mycket problematiskt. Stater som riskerar att stämmas på mångmiljardbelopp brukar ­oftast förlika sig. Ingen vet vilka politiska effekter dessa oroande skadestånd kommer att resultera i inom våra demokratiska organ.

  Förbunden inom 6F antog följande krav i mars 2015:

  • Att investeringsskyddet, som ger företag möjlighet att stämma stater för genomförande av demokratiska fattade beslut, inte accepteras i avtalet.

  • Att förhandlingarna om TTIP föregår med full öppen­het så att medborgare, organisationer och företag i både EU och USA kan granska avtalet och hålla politiker ansvariga för resultaten.

  • Att arbetstagarnas rättigheter i varje enskilt land ska respekteras fullt ut. Varje lands arbetsmarknadsmodell ska vara suverän och inte påverkas av handelsavtalet.

  Nu ser vi fram emot att regeringen ger offentlighet åt denna hållning. Svenska riksdagsbeslut och skyddet för arbetstagarna är en icke förhandlingsbar del av ett nytt handelsavtal. Fackliga fri- och rättig­heter måste alltid väga tyngre än marknadens.

  Johan Lindholm

  ordförande Byggnads

  Jonas Wallin

  ordförande Elektrikerna

  Magnus Pettersson

  ordförande Fastighets

  Mikael Johansson

  ordförande Målarna

  Janne Rudén

  ordförande Seko

  Annons

  Vi är för frihandel, och ökad handel är bra för utvecklingen, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga fri- och rättigheter, skriver representanter för fem fackförbund.

  Foto: Randy Duchaine/Alamy Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X