Facket vilseleder om las

UNG OCH ARBETSLÖS Regleringen av arbetsmarknaden ger inget bra utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Och det blir inte bättre av att TCO framställer forskningen på ett snedvridet sätt, skriver Per Skedinger vid Institutet för näringslivsforskning.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög? Arbetslöshetstalen för 16–24-åringar har i genomsnitt under perioden 1994–2008 varit tre gånger högre än arbetslösheten bland 25–54-åringar, medan motsvarande siffra för OECD som helhet är 2,3. I jämförelse med andra länder tycks Sverige alltså sedan lång tid tillbaka ha en högre arbetslöshet bland unga i förhållande till äldre.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons