Annons

Facket tar ställning för allas lika värde

Publicerad

Sverigedemokraterna vilar på nationalistisk grund och sätter olika identiteter och kulturer mot varandra. För oss handlar samhällets konflikt om kampen mellan arbete och kapital. Därför, och detta vet Paula Bieler (SD) och Mattias Karlsson (SD) egentligen, välkomnar vi alla som fackliga medlemmar, men drar en gräns vid förtroendeuppdrag för sympatisörer till eller aktiva för SD och andra rasistiska partier. Det är inte möjligt att företräda vår rörelse med den ideologiska grund som SD har.

I sin replik till mig (16/7) skriver Bieler (SD) och Karlsson (SD) att jag kommer med grundlösa anklagelser om att Sverigedemokraterna och deras företrädare inte står upp för allas likaberättigande på arbetsmarknaden medan de i själva verket ”kämpar mot alla former av särbehandling”. De nämner inga praktiska exempel på hur de gör detta, men jag har några som nog får anses visa på motsatsen och dessutom visa på att deras företrädare och parti inte är lämpliga att ha fackliga uppdrag.

Annons
Annons
Annons
Annons